Sluit deze website
Route naar

hulp binnen XONAR

Aanmelden
U kunt contact opnemen met  onze afdeling Instroom. Deze zijn van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar via het telefoonnummer 043 - 6045707 of via het e-mailadres instroom@xonar.nl

  • Bent u verwijzer? Wij nemen de aanmelding telefonisch in behandeling, tenzij het een aanmelding is via een arts. Dan hebben we een verwijsbrief nodig alvorens we de aanmelding in behandeling kunnen nemen.
  • Bent u ouder of verzorger? Dan kunnen wij uw aanmelding pas in behandeling nemen als u een verwijzing heeft van uw gemeente of een andere wettelijke verwijzer zoals huisarts, kinderarts of jeugdarts.

Zorgmatch gesprek

Na een korte telefonische intake wordt er een zorgmatch gesprek gepland. Dit gesprek zal plaatsvinden binnen ongeveer twee weken na aanmelding.  In het zorgmatchgesprek kijken we samen wat er nodig is.  Aan de hand daarvan wordt er een plan opgesteld dat naar de betrokken gemeente wordt  gestuurd. Het kan ook zijn dat de gemeente dit plan al heeft gemaakt. Dan vullen we dit samen aan. Voordat we starten met het zorgtraject  moet er een beschikking zijn versterkt door de gemeente. In principe duurt dit maximaal 10 werkdagen.

Na ontvangst van deze beschikking kan XONAR het zorgtraject starten. Er wordt samen afgestemd hoe dit wordt ingevuld.

Evaluatie

Tijdens het hulpverleningstraject zijn er meerdere evaluaties. Zo'n 8 weken voor het einde van het traject kijken we samen of het zorgtraject beëindigd kan worden dan wel voortgezet dient te worden. Hiervoor moet er dan een nieuwe beschikking worden aangevraagd bij de gemeente.

Heeft u vragen hierover? Neem gerust contact met ons op!

Toegang Jeugdhulp Zuid-Limburg

Ook kunt u contact opnemen met de toegang tot jeugdhulp in uw gemeente. Bij het toegangsloket in uw gemeente kunt u uw vragen of zorgen bespreken.

Overzicht toegangsteams Jeugd Zuid-Limburg >

Ook kunt u de verwijsindex raadplegen. De verwijsindex is een systeem dat professionals helpt om tijdig in contact te komen met elkaar op basis van signalen van een of meer kinderen uit een gezin, waardoor er op gezinsniveau samenwerking kan ontstaan en er samen met de ouders een gezinsplan kan worden gemaakt. Bekijk hier een filmpje dat duidelijk uitlegt wat de verwijsindex precies inhoudt.

Klik hier voor de link naar de verwijsindex >

*voor u uw kind kunt aanmelden dient u eerst een verwijzing te krijgen via de gemeente of uw huisarts.