Sluit deze website
Hulp bij

Trauma en seksueel misbruik

XONAR biedt gespecialiseerde hulp aan jeugdigen (en vrouwen) die in aanraking zijn geweest met schokkende gebeurtenissen waardoor de ontwikkeling problematisch verloopt. Hierbij kan gedacht worden aan ervaringen met acuut of meervoudig (seksueel) geweld. Onze hulp is gericht op het herstellen van veiligheid en op de verwerking van mogelijke trauma's zodat de levenskwaliteit toeneemt, de opvoedrelatie in een gezin verbetert en het maatschappelijk functioneren (weer) mogelijk wordt.

Wilt u weten of u of uw kind hulp kan krijgen van XONAR, of wilt u professioneel advies, neem dan contact op met onze afdeling Entree. Ook kunt u contact opnemen met de toegang tot jeugdhulp in uw gemeente. Bij het toegangsloket in uw gemeente kunt u uw vragen of zorgen bespreken.

Onze hulpvormen

Bekijk hieronder een overzicht van onze hulpvormen.

CLAS

CLAS wordt aangeboden aan jeugdigen van 0-23 jaar die te maken hebben gehad met een traumatische ervaring die (meestal) is opgedaan binnen een vertrouwensrelatie. Daarbij kan men ook denken aan fysiek, psychisch en seksueel geweld of misbruik. De jongeren en het gezin worden beiden behandeld, in samenspraak en in overleg. Het doel van deze methode is dat de opvoedrelatie in een gezin die onder druk stond verbetert, waardoor de levenskwaliteit toeneemt.

Verblijf bij XONAR

XONAR biedt daarnaast ook behandelgroepen die begeleiding bieden aan kinderen en jongeren waarbij er sprake is van complexe trauma-gerelateerde klachten of een trauma-gerelateerde stoornis. De kinderen en jongeren verblijven hier 24 uur per dag. Deze kinderen en jongeren hebben schokkende gebeurtenissen meegemaakt waardoor de ontwikkeling problematisch verloopt. Dit kan te zien zijn in de sociale-, emotionele-, cognitieve-, lichamelijke- of gedragsmatige ontwikkeling bij de kinderen. Naast complexe trauma-gerelateerde klachten kunnen er nog andere problematieken zijn ontstaan, zoals angsten of gedragsproblemen. Deze staan echter niet op de voorgrond, maar zijn voortvloeiend uit de trauma-gerelateerde problematiek.

In de groep wordt er gewerkt aan traumaverwerking, het verminderen van ernstige gedrags- en emotionele problemen en het leren van vaardigheden. Uitgangspunt is om de jeugdige na een periode van intensieve behandeling weer thuis te plaatsen, dan wel een stabiele gezinsvervangende plek te bieden. Het gezin krijgt ook vanaf het begin begeleiding om de terugkeer van de jeugdige in het gezin mogelijk te maken, gericht op het optimaliseren van de ouder-kind relatie. XONAR beschikt over een behandelgroep voor 6-12 jarigen en een groep voor 12-23 jarigen.

Ik dacht dat het erbij hoorde

Dat was natuurlijk niet zo

Kaydee is pas 13 als ze een einde aan haar leven probeert te maken. Het duurt enkele maanden voordat ze dit aan haar moeder vertelt, waarna er meteen hulp wordt ingeschakeld. Na veel gesprekken wordt duidelijk dat er sprake is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Lees het hele verhaal

Downloads

Trauma, seksueel misbruik en geweld