Sluit deze website
(Ernstige)

Opvoed- en opgroeiproblemen

XONAR biedt hulp aan gezinnen waarbij er sprake is van gezins-, opvoedings- en/of gedragsproblematiek. Soms zijn er al andere hulpverleners betrokken geweest bij het gezin, maar zijn de problemen nog niet voldoende opgelost. Onze gespecialiseerde hulp helpt ouders bij het opvoeden en richt zich, als dat nodig is, ook op gedragsproblemen van kind(eren) en de leefsituatie van het gezin.

Wilt u weten of u of uw kind hulp kan krijgen van XONAR, of wilt u professioneel advies, neem dan contact op met onze afdeling Entree. Ook kunt u contact opnemen met de toegang tot jeugdhulp in uw gemeente. Bij het toegangsloket in uw gemeente kunt u uw vragen of zorgen bespreken.

Bekijk ook eens de downloads onderaan deze pagina om een uitgebreider beeld te krijgen van onze verschillende hulpvormen.

U kunt bij ons terecht met vragen o.a. over:

  • Hulp bij opvoeden
  • Hulp bij gedragsproblemen
  • Hulp bij ontwikkelingsachterstand
  • Hulp bij opgroeien

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning

Bekijk hier het verhaal van Stephanie, die hulp ontving van XONAR.

Onze hulpvormen

Bekijk hieronder een overzicht van onze hulpvormen.

Hulp thuis

Bij hulp thuis krijgt het gezin begeleiding van een ambulant hulpverlener van XONAR die samen met het gezin de hulpvragen in kaart brengt. We sluiten aan bij de krachten van ouders en bekijken met hen wat er in de weg staat om de opvoeding van het kind of de jongere weer zonder hulp aan te kunnen.  Samen met de ambulant hulpverlener wordt er zeer doelgericht gewerkt aan het vergroten van de veiligheid, aanleren van vaardigheden en activeren en versterken van het sociale netwerk. De begeleiding kan ook op een XONAR locatie plaatsvinden. 

Kindbegeleiding Xtra

In dit kindbegeleidingstraject staat het herkennen, erkennen en het uiten van en omgaan met emoties centraal. Het kan helpend zijn voor bijvoorbeeld kinderen die te maken hebben (gehad) met echtscheidingsproblematiek, een rouw- en verliesproces of andere traumatische ervaringen. 

Vanuit kindbegeleiding Xtra wordt op oplossings- en toekomstgerichte wijze met het kind gewerkt aan kindgerichte doelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan praten over gevoelens en meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Aan de hand van een verhaal, het eigen verhaal, spel, drama, tekenen en andere creatieve vormen wordt er met het kind gezocht naar zijn kwaliteiten, (harts)verbinding, erkenning, ontwikkeling en groei. Het kind krijgt meer inzicht in eigen gedrag en leert beter omgaan met emoties.

Methodieken en middelen die ingezet worden tijdens kindbegeleiding Xtra zijn o.a. tekenen, de veerkrachtmethode, familieopstellingen en rollenspellen. Een kindbegeleidingstraject binnen XONAR kan individueel aangeboden worden. Wanneer er meer kinderen in een gezin baat hebben bij dit traject, werkt het versterkend dit traject gezamenlijk te doorlopen.

De kindbegeleiding wordt qua frequentie en intensiteit op maat aangeboden, omdat het tempo van het kind (of de kinderen) gevolgd wordt. Hierdoor is er veel ruimte voor het kind en kan er diepgang komen tijdens het traject. Tijdens de begeleiding wordt er samengewerkt met hulpverleners, die al werken met de ouders/verzorgers en het gezin. De kindbegeleiders hebben deze hulpverleners nodig om zo de vertaalslag te kunnen maken naar en met de ouders/verzorgers. En zo blijft het kindbegeleidingstraject de neutrale plek voor het kind met een veilig klimaat.

Verblijf bij XONAR

Soms zijn er zoveel problemen thuis dat het nodig is dat een jongere (tijdelijk) ergens anders gaat wonen. Dan biedt XONAR verschillende soorten leefgroepen met 24/7 begeleiding door pedagogische professionals.

Kinderen en jongeren van 6-23 jaar starten in een observatie- en behandelgroep. Deze zijn voor kinderen en jongeren van 6-23 jaar met ernstige gedragsproblemen. Gedurende een tijdelijke opname proberen we de oorzaak en de aard van de problematiek inzichtelijk te krijgen. Het uitgangspunt van deze hulpverlening is altijd terugkeer naar huis. Soms is dat echter niet meer mogelijk.

De behandelgroepen zijn er voor jongeren van 12 tot 23 jaar die geen perspectief hebben op terugkeer naar huis of plaatsing in een pleeggezin. Hier is de hulp gericht op het bevorderen van het welzijn en de zelfredzaamheid, het stimuleren van de ontwikkeling en (bij oudere jeugd) op het leren van vaardigheden om zelfstandig te gaan wonen. Bijzondere aandacht is er voor het bevorderen en in stand houden van contacten met ouders, gezinsleden, familie en netwerk.

XONAR vindt de samenwerking met ouders erg belangrijk. Onze visie is dan ook dat ouders tijdens het verblijf van hun kind zoveel mogelijk blijven zorgen voor hun kind. Alleen met een goede samenwerking kunnen we veranderingen daadwerkelijk realiseren.

Dankbaar voor de hulp die geboden wordt

Opgeven is geen optie

Als ik vraag of ze me kunnen vertellen waarom ze als gezin in contact gekomen zijn met XONAR vraagt François quasi-lachend ‘Hoe lang heb je?’.

Lees het hele verhaal
Angelica met dochter Danique Angelica met dochter Danique
Loslaten is

Moeilijker dan je denkt

Onstuimig, zo omschrijft Jamila de relatie met haar dochter vanaf het moment dat zij in de pubertijd belandt. Haar dochter Amanda botst continu met haar stiefvader en Jamila zelf. Op een bepaald moment escaleert de situatie in zo’n mate dat XONAR wordt betrokken.

Lees het hele verhaal