Sluit deze website
(Ernstige)

Opvoed- en opgroeiproblemen

XONAR biedt hulp aan gezinnen waarbij er sprake is van gezins-, opvoedings- en/of gedragsproblematiek. Soms zijn er al andere hulpverleners betrokken geweest bij het gezin, maar zijn de problemen nog niet voldoende opgelost. Onze gespecialiseerde hulp helpt ouders bij het opvoeden en richt zich, als dat nodig is, ook op gedragsproblemen van kind(eren) en de leefsituatie van het gezin.

Wilt u weten of u of uw kind hulp kan krijgen van XONAR, of wilt u professioneel advies, neem dan contact op met onze afdeling Entree. Ook kunt u contact opnemen met de toegang tot jeugdhulp in uw gemeente. Bij het toegangsloket in uw gemeente kunt u uw vragen of zorgen bespreken.

Bekijk ook eens de downloads onderaan deze pagina om een uitgebreider beeld te krijgen van onze verschillende hulpvormen.

U kunt bij ons terecht met vragen o.a. over:

  • Hulp bij opvoeden
  • Hulp bij gedragsproblemen
  • Hulp bij ontwikkelingsachterstand
  • Hulp bij opgroeien

Ambulante ondersteuning bij opvoeding

Ambulante ondersteuning bij opvoeding

Bekijk hier het verhaal van Stephanie, die hulp ontving van XONAR.

Medisch Kinderdagverblijf

Medisch Kinderdagverblijf

Enkele hulpverleners en ouders over deze mooie hulpvorm.

Ontwikkelgroep de Rupsjes in Brunssum

Ontwikkelgroep de Rupsjes in Brunssum

Brunssum Nu over de Rupsjes.

Onze hulpvormen

Bekijk hieronder een overzicht van onze hulpvormen.

Hulp thuis

Bij hulp thuis krijgt het gezin begeleiding van een ambulant hulpverlener van XONAR die samen met het gezin de hulpvragen in kaart brengt. We sluiten aan bij de krachten van ouders en bekijken met hen wat er in de weg staat om de opvoeding van het kind of de jongere weer zonder hulp aan te kunnen.  Samen met de ambulant hulpverlener wordt er zeer doelgericht gewerkt aan het vergroten van de veiligheid, aanleren van vaardigheden en activeren en versterken van het sociale netwerk. De begeleiding kan ook op een XONAR locatie plaatsvinden. 

Dagbehandeling

Naast hulp thuis biedt XONAR ook dagbehandeling. We bieden dit in meerdere leeftijdscategorieën en in meerdere vormen aan. Zo beschikt XONAR over meerdere Medisch Kinder Dagverblijven, waar kinderen van 0–7 jaar met complexe ontwikkelings- en gedragsproblemen terecht kunnen.

Vanuit onze MKD's bieden we ook de training Pittige Jaren aan, download de folder hier >

We bieden zorgklassen aan voor kinderen van 4-6 jaar bij wie de sociaal emotionele ontwikkeling anders of vertraagd verloopt. Zij zijn vaak al toe  aan onderwijs, maar vragen ook nog om zorg of specifieke aanpak.

Daarnaast beschikken we over Xtra voor het hele gezin, voor kinderen en jongeren van 5-23 jaar en hun gezin. Deze kinderen en jongeren lopen thuis en/of op school vast als gevolg van gedragsproblemen, problemen met het reguleren van emoties en/of ontwikkelingsproblematiek. De hulp kan uit verschillende onderdelen bestaan. Over het algemeen wordt gestart met ondersteuning thuis door de gezinsbegeleider die aan het gezin wordt toegewezen. Hier kunnen de kindgroep en eventueel de gezinsgroep aan worden toegevoegd. Op deze manier ontstaat er een compleet samenhangend aanbod van individuele, groepsgerichte, pedagogische en systemische begeleiding, kind- en oudertrainingen en indien nodig onderzoek en behandeling. 

De rupsjes

Ontwikkelgroep de Rupsjes in Brunssum

De Rupsjes is een unieke samenwerking tussen Radar, XONAR en de reguliere peuteropvang. De groep is gevestigd in BMV Bronsheim in Brunssum-Oost. Binnen de groep ‘de Rupsjes’  wordt extra zorg en ondersteuning geboden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar, die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling. Dit kan gaan om een (vermoedelijke) taal- spraak achterstand, maar ook om een (vermoedelijke) sociaal- emotionele of cognitieve ontwikkelingsachterstand. Die extra aandacht en steun kan achterstand, door taal-, gedrags-, of medische problemen, beperken of voorkomen.

Het bijzondere van deze groep is dat kinderen op maat ondersteund worden in hun eigen omgeving. Door een nauwe samenwerking met de groepen van de brede school kan er, daar waar mogelijk, met de reguliere groep van de peuterspeelzaal of kinderdag­verblijf een gezamenlijk programma uitgevoerd worden. Per kind zal bekeken worden in welke mate dit kan en op welke momenten er extra ondersteuning geboden moet worden. Ook biedt de omgeving van de Rupsjes tijd en ruimte voor verder onderzoek. Hierdoor kunnen kinderen nu dichtbij huis terecht voor de beste begeleiding en ontwikkelingsondersteuning om in hun eigen omgeving op te kunnen groeien.

De Gezinsgroep

XONAR biedt naast bovenstaande dagbehandeling voor jeugdigen ook 'De Gezinsgroep' aan. Deze gezinsbehandeling voor gezinnen met kinderen van 0-23 jaar waarbij sprake is van 1 of meerdere opvoedingsvragen van de ouders, vaak gecombineerd met (ernstige) gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen van de jeugdige.

De Gezinsgroep is een unieke hulpvorm binnen XONAR. Uw gezin neemt deel aan deze groep op een van onze locaties samen met 1, 2 of 3 andere gezinnen. Dit is afhankelijk van de gezinsgrootte. Het geniet de voorkeur dat alle gezinsleden actief deelnemen aan de groep. Ieder lid heeft invloed op het gezin. Om thuis iets te veranderen is het daarom belangrijk om met z’n allen aan de slag te gaan.

Gezinsgroep

Verblijf bij XONAR

Soms zijn er zoveel problemen thuis dat het nodig is dat een jongere (tijdelijk) ergens anders gaat wonen. Dan biedt XONAR verschillende soorten leefgroepen met 24/7 begeleiding door pedagogische professionals.

Kinderen en jongeren van 6-23 jaar starten in een observatie- en behandelgroep. Deze zijn voor kinderen en jongeren van 6-23 jaar met ernstige gedragsproblemen. Gedurende een tijdelijke opname proberen we de oorzaak en de aard van de problematiek inzichtelijk te krijgen. Het uitgangspunt van deze hulpverlening is altijd terugkeer naar huis. Soms is dat echter niet meer mogelijk.

De behandelgroepen zijn er voor jongeren van 12 tot 23 jaar die geen perspectief hebben op terugkeer naar huis of plaatsing in een pleeggezin. Hier is de hulp gericht op het bevorderen van het welzijn en de zelfredzaamheid, het stimuleren van de ontwikkeling en (bij oudere jeugd) op het leren van vaardigheden om zelfstandig te gaan wonen. Bijzondere aandacht is er voor het bevorderen en in stand houden van contacten met ouders, gezinsleden, familie en netwerk.

XONAR vindt de samenwerking met ouders erg belangrijk. Onze visie is dan ook dat ouders tijdens het verblijf van hun kind zoveel mogelijk blijven zorgen voor hun kind. Alleen met een goede samenwerking kunnen we veranderingen daadwerkelijk realiseren.

Zie je de kinderen groeien

Door onze positieve insteek

Alweer 12,5 jaar geleden startte Krista bij de dagbehandeling XTRA van XONAR. Ze deelt haar ervaringen met deze mooie hulpvorm met ons.

Lees het hele verhaal
Ervaring Krista Ervaring Krista
Dankbaar voor de hulp die geboden wordt

Opgeven is geen optie

Als ik vraag of ze me kunnen vertellen waarom ze als gezin in contact gekomen zijn met XONAR vraagt François quasi-lachend ‘Hoe lang heb je?’.

Lees het hele verhaal
Angelica met dochter Danique Angelica met dochter Danique
Loslaten is

Moeilijker dan je denkt

Onstuimig, zo omschrijft Jamila de relatie met haar dochter vanaf het moment dat zij in de pubertijd belandt. Haar dochter Amanda botst continu met haar stiefvader en Jamila zelf. Op een bepaald moment escaleert de situatie in zo’n mate dat XONAR wordt betrokken.

Lees het hele verhaal