Ik ben

Pleegouder

Als pleegouder heb je met veel zaken te maken. Hierover informeert XONAR u graag met relevante onderwerpen. Lees bijvoorbeeld de Pleegwijzer, blijf op de hoogte van trainingen en cursussen of lees ons periodieke pleegzorg magazine Xpeditie.

Vergoedingen

Pleegouders zorgen 24 uur per dag of voor een gedeelte van de tijd voor hun pleegkind(eren) (dit is afhankelijk van de vorm pleegouderschap die u aan bent gegaan). Vaak gaat dit zonder complicaties, maar er kunnen situaties zijn waarbij u als pleegouder graag wilt weten wat uw rechten en plichten zijn. XONAR wil u als pleegouder zo goed mogelijk helpen. U hebt recht op informatie, professionele begeleiding en hulp. Ieder pleeggezin krijgt ondersteuning van een pleegzorgbegeleider. Samen met u maken we afspraken over de pleegzorg. Deze afspraken leggen wij vast in een pleegcontract.

Vergoedingen en regelingen 2022 >

Bijzondere kosten - vergoedingenlijst >

Declaratieformulier bijzondere uitgaven >

Declaratieformulier deeltijdpleegzorg >