Sluit deze website
Beroofd van vrijheid en mensenrechten

Hulp tegen mensenhandel

Mensenhandel vormt een grove inbreuk op de menselijke waardigheid en de lichamelijke en geestelijke integriteit van slachtoffers en wordt gezien als schending van fundamentele mensenrechten. Voorbeelden van mensenhandel zijn gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting, maar bijvoorbeeld ook gedwongen bedelarij en het onder dwang laten plegen van criminele activiteiten.

XONAR biedt hulp en ondersteuning aan slachtoffers van mensenhandel. We bieden onze ondersteuning in meerdere vormen aan.

Verlaat deze website

Onze hulpvormen

Onderstaand vindt u een overzicht van onze hulpvormen.

Soms is het vanwege een onveilige situatie onmogelijk langer thuis te blijven wonen. In zulke gevallen biedt XONAR een veilig thuis voor moeders en hun kinderen. Het bieden van veiligheid, rust en een stabiele thuissituatie staat centraal bij deze vrouwenopvang. Samen wordt er bekeken hoe nu verder te gaan en hoe de toekomst eruit ziet.

Crisisverblijf

Indien er zich een acute onveilige situatie voordoet bieden wij een crisisopvang van enkele weken. Gedurende die weken wordt er per gezinslid een actieplan opgesteld en wordt er, indien nodig, sociaal juridische hulp ingezet. Na afloop wordt er bekeken hoe en met welke hulpvorm de vrouwen en eventuele kinderen het beste verder geholpen kunnen worden.