Sluit deze website

Opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

XONAR helpt alleenstaande minderjarige vreemdelingen die wel dan niet via het Nidos bij XONAR terecht komen  bij het vergroten van de maatschappelijke participatie en bij het bevorderen van de zelfredzaamheid in Nederland. Dit doen wij door begeleiding te bieden op verschillende leefgebieden.