Werken aan

Zelfstandigheid

XONAR begeleidt  jongeren van 15 – 27 jaar die niet langer thuis kunnen wonen, naar een zelfstandig leven. Door de gespecialiseerde en intensieve aanpak van onze ervaren professionals, zijn zij in staat om na de hulp op eigen kracht, en met steun van mensen die belangrijk zijn, zelfstandig te wonen.

Wilt u weten of u of uw kind hulp kan krijgen van XONAR, of wilt u professioneel advies, neem dan contact op met onze afdeling Entree. Ook kunt u contact opnemen met de toegang tot jeugdhulp in uw gemeente. Bij het toegangsloket in uw gemeente kunt u uw vragen of zorgen bespreken.

Onze hulpvormen

Bekijk hieronder een overzicht van onze hulpvormen.

Zelstandigheidstraining

Bij zelfstandigheidstraining woont de jongere op een eigen kamer. Wekelijks komt een hulpverlener op bezoek die samen met de jongere kijkt hoe het gaat op de kamer, op school, met het bijbaantje en met vrienden en ouders. De hulpverlener bespreekt hoe de jongere bepaalde zaken kan aanpakken, maar gaat ook praktisch met de jongere aan de slag, bijvoorbeeld op bezoek bij ouders, samen een bijbaantje zoeken, gesprekken op school, een financieel overzicht maken, omgaan met formulieren. Op het moment dat de jongere alle vaardigheden heeft die bij zelfstandig wonen horen, financieel onafhankelijk is en zich zeker genoeg voelt, stopt de begeleiding.

Deze training is geschikt voor jongeren in de leeftijd van 16 - 23 jaar die serieuze problemen ervaren in de thuissituatie, het pleeggezin of in de behandelgroep, en die zelfstandig willen/moeten gaan wonen maar zich hierin nog niet zeker genoeg voelen. Daarnaast biedt XONAR de zelfstandigheidstraining aan binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) aan jong volwassenen van 18-27 jaar

Vertrektraining

Soms weet een jongere het allemaal even niet meer zo goed. Waar wil hij  met zijn leven naartoe en hoe zit het met school, werk of wonen?  Vertrektraining kan dan helpen om het weer allemaal op een rijtje te krijgen en een duidelijk plan voor de toekomst te maken. In de vertrektraining krijgt de jongere intensieve begeleiding bij het realiseren van een gezond toekomstperspectief. De hulpverlener van XONAR stimuleert de jongere om de eigen toekomst vorm te geven, eigen doelen te bepalen en zoveel mogelijk zelf te doen en steunt waar nodig.

Deze training is geschikt voor jongeren in de leeftijd van 15-23 jaar die op zoek zijn naar een eigen plek in de wereld of het risico lopen om thuisloos te worden. Daarnaast biedt XONAR de vertrektraining aan binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) aan jong volwassenen van 18-27 jaar.

Ambulante hulp voor thuislozen

Ambulante hulp voor thuislozen  die jongeren praktische hulp biedt om hun leven weer op de rails te krijgen. Het is maatwerk vanaf het eerste contact tot en met de nazorg. De ambulant hulpverlener, die 24 uur per dag bereikbaar is, zoekt samen met de jongere naar oplossingen, die aansluiten bij zijn of haar wensen, verwachtingen en mogelijkheden. Afhankelijk van de hulpvragen wordt ingegaan op verschillende onderdelen, zoals huisvesting, financiën, gezondheid, werk en/of scholing, vrije tijd, sociaal netwerk en justitie/politie.

Deze begeleiding is een ambulant hulpaanbod voor jongeren van 16-23 jaar die geen vaste woon- of verblijfsplaats hebben of dreigen vast te lopen in hun leef- of thuissituatie.