Sluit deze website
Landelijke Campagne

Jouw Huis een 2e Thuis

Jouw Huis een 2e Thuis is een initiatief van Pleegzorg Nederland om meer mensen te interesseren voor het pleegouderschap, zodat elk kind zo thuis mogelijk kan opgroeien.

Ieder jaar zijn er landelijk 3500 nieuwe pleegouders nodig om alle kinderen die niet thuis kunnen wonen een stabiele omgeving te bieden. De nieuwe campagne is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS.

Pleegzorg Nederland is een samenwerkingsverband van pleegzorg organisaties in Nederland en onderdeel van Jeugdzorg Nederland, de brancheorganisatie voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. XONAR behoort tot de deelnemende pleegzorg organisaties.

Meer informatie over de campagne is vanaf 1 november hier te vinden >