Sluit deze website
Agenda

Informatieochtend voor verwijzers | XONAR Autismehulpverlening

Wij vinden het belangrijk om u goed op de hoogte te houden over onze mogelijkheden voor behandeling en begeleiding op het gebied van Autisme Hulpverlening.

XONAR biedt hulp aan kinderen en jongeren van 0 – 18 jaar met (een vermoeden van) autisme en aan hun gezin. Elk jaar breiden we onze hulpverlening voor deze doelgroep uit.

Onze relaties en verwijzers zijn een belangrijke bron van aanmelding. Daarom vinden wij het belangrijk om u goed op de hoogte te houden over onze mogelijkheden voor behandeling en begeleiding. Hiervoor organiseren we op maandag 4 april een informatie-ochtend voor verwijzers.

Programma
8.30 – 9.00 uur: inloop
9.00 – 9.20 uur: welkom en interview met cliënten
9.20 – 9.40 uur: uitleg over onze autisme hulpvormen
9.40 – 10.50 uur: workshops
10.50 – 11.00 uur: afsluiting

Vanaf 11 uur is er gelegenheid om na te praten en een aantal stands te bezoeken met methoden en methodieken die wij inzetten binnen onze autisme hulpverlening.

Wij bieden tijdens de informatie-ochtend drie workshops aan waarin u uitgebreider kennis kunt maken met onze autismehulpverlening voor verschillende leeftijdscategorieën.  

 1. Autismehulp voor het jonge kind
  Wat kunnen wij bieden op het gebied van vroegsignalering en vroeginterventie?
   
 2. Autismehulp voor kinderen in de basisschoolleeftijd
  Wat kunnen wij bieden aan ondersteuning thuis en op school?
   
 3. Autismehulp voor pubers
  Welke ondersteuning bieden wij specifiek voor pubers en hun omgeving?

U kunt zich voor 2 van de 3 workshops aanmelden. We streven ernaar u zoveel mogelijk in te delen in de 2 workshops van uw voorkeur. 

Heeft u nieuwe collega’s/medewerkers die nog niet bekend zijn met onze autismehulpverlening? Voor hen is deze informatieochtend zeer geschikt. We stellen het op prijs als u deze informatie aan hen wilt doorsturen.

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. 

Aanmelden bijeenkomst


Voorkeur workshop 1*

Voorkeur workshop 2*