Hoe iets relatief kleins

Zoveel teweeg kan brengen

Soms gaat sponsoring veel verder dan geld voor één persoon. Zo ook in het geval van Job.

Een verslag voor Nederlands, leren voor een wiskundetoets en ook nog een opdracht voor biologie. Job is thuis en ondanks de onder begeleiding gemaakte lijstjes vindt hij het lastig zijn schoolwerk te maken. Job valt stil…...morgen is er toch ook nog tijd…? Op school doet Job altijd mee en levert een belangrijke bijdrage in de les. Waarom lukt het thuis toch niet? Hoe komt het dat het Job niet lukt zijn huiswerk op tijd te maken en in te leveren?

Moeite met school

Er zijn meer jongeren die moeite hebben met huiswerk maken. Maar voor Job is dit een extra uitdaging. Job heeft autisme. Hij zit op de middelbare school en heeft hier helaas veel moeite mee. Niet omdat hij het niveau niet aankan of niet wil, dat is zeker niet het geval. In de les doet hij namelijk heel actief mee en draagt hij echt goed bij! Nee, het probleem van Job zit hem in het moeilijk kunnen studeren buiten de les. Job heeft moeite met het krijgen van overzicht, hij lijkt chaotisch bij het organiseren, kan moeilijk initiatief nemen en plannen. En dit zorgt ervoor dat hij zijn huiswerk niet maakt en slechtere cijfers haalt. 

Job krijgt hiervoor al een tijd begeleiding van hulpverleners, toch lijkt dit niet te werken. De begeleiding heeft helaas te weinig effect op zijn schoolwerk.  Als zijn resultaten niet snel verbeteren zal Job naar het speciaal onderwijs moeten en dat is iets wat Job absoluut niet wil. Job wil op zijn huidige school blijven omdat hij zich daar prettig voelt en goede contacten heeft met docenten en medeleerlingen.

Zoveelste hulpverlener

En dan komt Marie van XONAR, in Jobs ogen de zoveelste hulpverlener. Marie besluit het echter anders aan te pakken. Ze ziet in dat het bij Job niet werkt om samen met hem een plan op te stellen voor zijn schoolwerk. Ze plant een netwerkgesprek in op school, met onder andere een goede vriend van Job erbij. Door vragen te stellen middels de Sonestra Methodiek (Sociale Netwerk Strategieën) krijgt Job het gevoel dat hij zelf de controle heeft. En dan komt de aap uit de mouw, na enkele vragen zegt Job

‘Je kunt hier wel komen als hulpverlener...maar jullie weten allemaal niet wat school van me verwacht, hoe de opdrachten eruit zien, wat ik precies moet doen en dan heb ik daar helemaal niets aan!'

Marie realiseert zich dat wat Job nodig heeft, goede passende huiswerkbegeleiding is. Samen met hem en zijn ouders zoekt ze een huiswerkbureau met een speciale methodiek in huis, die goed past bij de school van Job. Ze kunnen Job, helpen zich te ontwikkelen in het zelfstandig leren plannen en organiseren van schoolwerk. 

Hoge kosten

Maar...deze  begeleiding kost op jaarbasis 1500,- euro. Een bedrag dat de ouders van Job niet kunnen missen. Marie komt, na een gesprek met een medewerker binnen XONAR die verantwoordelijk is voor sponsoring, met een voorstel. Via XONAR bestaat namelijk de mogelijkheid om sponsoring aan te vragen voor zaken als huiswerkbegeleiding. XONAR kan dit aanvragen via het NFK, een fonds dat jaarlijks voor een groot bedrag aan sponsorgelden verstrekt.

Mooi resultaat

Ook de aanvraag voor Job werd met succes aangevraagd! Hij kreeg het bedrag voor de huiswerkbegeleiding vergoed. Die 1500,- euro bleken zeer goed besteed. Jobs prestaties op school verbeterden enorm en inmiddels heeft hij de HAVO goed afgerond! 

Maar dit is niet het enige wat dit bedrag teweeg heeft gebracht. Doordat de school waar Job op zat deze ervaring heeft opgedaan hebben ze vertrouwen gekregen in samenwerking met zorgorganisaties zoals XONAR. Hierdoor staan zij open voor meerdere leerlingen met autisme en voor een nauwere samenwerking met de zorg. Mooi om te zien hoe een relatief klein bedrag zoveel teweeg kan brengen!