19-07-2022

Bestuurder Eric Starmans aanvaardt functie elders en verlaat XONAR per 1 september 2022

Eric Starmans wordt bestuurder wordt bij Juvent, een Zeeuwse Jeugdzorgspecialist, en zal derhalve per 1 september aanstaande XONAR verlaten.

Eric: “Ik kijk met tevredenheid en trots terug op mijn periode bij XONAR. De goede samenwerking met mijn collega’s en MT zijn voor mij een goede basis om XONAR te verlaten en in handen te geven van het MT om vanuit nieuwe aanbestedingen en combinaties door te bouwen.”

Raad van Toezicht: “Wij zijn Eric dankbaar en waarderen zijn bijdrage van de afgelopen jaren, waarin hij XONAR nadrukkelijk als netwerkpartner in Zuid-Limburg heeft gepositioneerd. Daardoor is de zorg voor Kind & Jeugd in deze regio goed uitgevoerd, wat perspectief biedt in goede samenwerking.”

Vooruitlopend op een definitieve invulling van de bestuurdersrol gaat de RvT op zoek naar een interim bestuurder. Zo worden de continuïteit van XONAR  en de bestuursoverdracht op een goede manier geborgd. We hebben er alle vertrouwen in dat we vanuit XONAR de komende jaren onze uitstekende zorg blijven leveren.