13-06-2019

Vanaf 1 juli 2019 is in Zuid-Limburg de crisishulp jeugd anders georganiseerd

Naar aanleiding van een aanbesteding door de 16 Zuid-Limburgse gemeenten gaan wij de crisishulp aan kinderen en jongeren vanaf 1 juli a.s. anders organiseren.

Naar aanleiding van een aanbesteding door de 16 Zuid-Limburgse gemeenten gaan wij de crisishulp aan kinderen en jongeren vanaf 1 juli a.s. anders organiseren. Samen met Mondriaan en Koraal bundelen we de kennis van jeugd- en opvoedhulp, jeugd GGZ en LVB in één integraal team. Dit team is verantwoordelijk voor het hele proces van telefonische crisismelding tot crisisinterventie en het bieden van crisiszorg (ambulant en/of met verblijf). Wij worden daarbij ondersteund door een aantal onderaannemers. Samen hebben we als doel om de crisishulp te transformeren zodat kinderen en jongeren in crisis sneller en zoveel mogelijk ambulant worden geholpen. Als er tijdens een crisis een verblijfsplek noodzakelijk is, duurt dit zo kort mogelijk met zo min mogelijk overplaatsingen. Met elkaar zijn wij beter in staat dit te realiseren.

Wij gaan samenwerken onder de naam Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg. Vanaf 1 juli 2019 is de Crisishulp Jeugd bereikbaar via het nummer: 043-6045777. 

Meer informatie over de nieuwe werkwijze van de Crisishulp Jeugd vindt u in onze nieuwsbrief: KLIK HIER

Deze nieuwsbrief is tevens verstuurd naar toegangsteams, verwijzers en ketenpartners.