21-01-2019

XONAR, Mondriaan en Koraal definitief gegund voor crisishulp Zuid-Limburg

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben de Europese aanbesteding crisishulp Zuid-Limburg definitief gegund aan het samenwerkingsverband XONAR, Mondriaan en Koraal.

De 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben de Europese aanbesteding crisishulp Zuid-Limburg definitief gegund aan het samenwerkingsverband XONAR, Mondriaan en Koraal. Dat betekent dat we vanaf 1 juli 2019 voor de duur van 3,5 jaar gezamenlijk alle vormen van crisishulp jeugd gaan aanbieden in Zuid-Limburg. Goed nieuws dus!

Door een integrale aanpak wordt de kennis van jeugd en opvoedhulp, LVB en Jeugd GGZ gebundeld. We zullen als één team gaan samenwerken en verantwoordelijk zijn voor het hele proces van crisismelding tot eerste crisisinterventie en crisiszorg (ambulant en verblijf). We zullen daarbij ondersteund worden door een aantal onderaannemers.

Samen met de betrokken partners gaan we de crisishulp efficiënter inrichten. Met deze nieuwe aanpak kunnen we kwetsbare jeugdigen in een crisissituatie sneller helpen en verblijf in de crisisopvang zoveel mogelijk beperken tot maximaal 1 week. Dit kan door bijvoorbeeld sneller intensieve ambulante hulp in het gezin in te zetten.

We zijn verheugd met het vertrouwen dat de gemeenten in ons stellen.