04-07-2024

Verkenning mogelijke fusie met Mondriaan stopgezet

Begin april hebben wij u geïnformeerd over de start van een verkenning om de mogelijkheden tot een fusie met Mondriaan te onderzoeken. De afgelopen periode hebben wij intensief (boeken)onderzoek laten doen naar de mogelijkheden via een zogenaamde due diligence. We vinden het heel spijtig om te moeten mededelen, dat Mondriaan op basis van de tussentijdse bevindingen heeft besloten de verkenning stop te zetten.

De belangrijkste reden hiervoor is dat de voorlopige bevindingen Mondriaan onvoldoende vertrouwen geven dat een duurzame fusie kan worden gerealiseerd. De huidige en toekomstige risico’s in de bedrijfsvoering en de kosten voor groot onderhoud en verduurzaming blijken te groot.

Het due diligence onderzoek bij XONAR en Mondriaan wordt op korte termijn afgerond. Daarna zal de due diligence rapportage getoetst worden door de Jeugdautoriteit op de punten continuïteit van jeugdhulp en uitzicht op duurzaam herstel.

De Jeugdautoriteit rapporteert vervolgens aan de gemeenten Zuid-Limburg. Wij wachten de due diligence rapportage en het advies van de Jeugdautoriteit af en bepalen mede op basis daarvan de vervolgstappen voor XONAR.