01-07-2022

Hoe complex de situatie ook is, wij bieden perspectief

Op 1 juli is de officiƫle start van GIK-J (Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg). Dit is een samenwerking tussen Koraal, Via Jeugd, XONAR en Mondriaan.

Complexe vraagstukken binnen de intensieve jeugdhulp vragen om expertise, ervaring, veerkracht en compassie. Wij kijken naar de mogelijkheden en zien kansen. Met onze gebundelde expertise helpen wij de kleine groep kwetsbare jeugdigen en hun ouders om te gaan met moeilijkheden.  
Zo thuis mogelijk en zo kort mogelijk. En altijd op maat afgestemd op de vraag. Onze zorg bestaat uit een integrale aanpak. Waarbij we samen met het gezin kijken wat de best passende hulp is.  

Samenwerking 
Wie zijn wij? GIK-J is een samenwerking van vier organisaties, namelijk Koraal, Mondriaan, Via Jeugd en XONAR. Samen met Yes We Can Clinics voeren wij intensieve jeugdhulp uit in Zuid-Limburg. Per 1 juli 2022 start deze samenwerking in opdracht van de 16 gemeenten in deze regio officieel.

Wat betekent deze samenwerking voor deze kwetsbare jongeren en hun gezinnen?

  • We gaan samen met het gezin op zoek naar een passend aanbod; 
  • We werken met een integrale aanpak. Dit betekent dat het passende aanbod kan bestaan uit hulp van meerdere GIK-J-organisaties 
  • Het liefste helpen we thuis en zoeken dus naar ambulante mogelijkheden;  
  • Als toch een opname nodig is, houden we die zo kort mogelijk.

Hoe maken we deze belofte waar?
De Jeugdwet kent meerdere verwijzers zoals gemeenten, huisartsen, medisch specialisten en gecertificeerde instellingen. Door te werken met een Interdisciplinaire Team bij GIK-J hoeven verwijzers zich nog maar op 1 plek te melden voor intensieve en specialistische jeugdhulpvragen. Dit team kijkt naar de best passende oplossing. In dit team zitten professionals van de vier organisaties die samen met de jeugdige, ouders en verwijzer kijken naar de best passende hulp. 

We bieden een combinatie van (hoog-)klinische en ambulante zorg, inclusief nazorgplus en achtervang. Intussen transformeren we naar meer ambulante dienstverlening ter vervanging van intensief of gesloten verblijf. Hiermee beogen we een kortere doorlooptijd van de behandeling, duurzame uitstroom en beperking van de wachtlijsten.

Meer informatie over GIK-J is hier te vinden >