25-04-2022

Kick off samenwerking Begeleid Wonen Bonaire

Vorige week waren Wilbert Nolle, manager, en Manon Maas, gedragswetenschapper Zelfstandigheidstraining, in Bonaire voor de kick off van een samenwerking op het gebied van begeleid wonen. 

Jeugdzorg Caribisch Nederland, onderdeel van VWS, heeft XONAR onlangs gevraagd om te ondersteunen in een verdere professionalisering van Begeleid Wonen Bonaire. Hier startte begin 2021 een pilot voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar die geen perspectief meer hebben op thuis wonen. De begeleid wonen locatie op Bonaire biedt jaarlijks plek aan 9 tot 12 jongeren. Deze jongeren zitten langdurig in een hulpverleningstraject bij Jeugdzorg en zijn toe aan een volgende stap richting meer zelfstandigheid. In deze hulpvorm leren jongeren stapsgewijs om zelfstandig te wonen. Ze worden gedurende het traject intensief begeleid door hulpverleners. Gezien de ruime ervaring die XONAR heeft met begeleid wonen, zijn wij geselecteerd om deze vorm van hulpverlening door te ontwikkelen. 

Wilbert Nolle, projectleider van de samenwerking, vertelt er meer over: ‘Afgelopen week was de kick off van onze samenwerking. Naast kennismaking met de medewerkers van Begeleid Wonen Bonaire en het ministerie hebben we vooral kennis gemaakt met de werkwijze, methodiek, cultuur en netwerkpartners. Aan het einde van de week hebben we een uitgebreid plan gemaakt met onze partners hoe we Begeleid Wonen Bonaire verder gaan professionaliseren. De komende tijd zal het project verder vorm gaan krijgen en zal duidelijk worden op welke manier begeleid wonen structureel vorm krijgt op Bonaire.’