30-01-2020

Mooie aftrap van de Week van het Vergeten Kind

Binnen onze Vrouwenopvang is woensdag 29 januari de Week van het Vergeten Kind op een mooie manier gestart.

Op 29 januari is traditiegetrouw de week van het vergeten kind gestart. Dit jaar met de aandacht op het wisselen van hulpverleners in de jeugdzorg. Tienduizenden kinderen zien een karavaan aan hulpverleners aan zich voorbij trekken. Elke keer moeten ze opnieuw iemand leren vertrouwen. Het is tijd dat dit stopt!

Bij XONAR Vrouwenopvang & Hulpverlening staat deze week ook in het teken van het vergeten kind door extra aandacht voor de kinderen te hebben en met hen het gesprek over dit thema aan te gaan. Om de week af te trappen hebben de kindhulpverleners de kinderen op cakejes getrakteerd met de boodschap dat ze altijd welkom zijn. De reden om naar de opvang te komen is nooit fijn, maar je bent altijd welkom en wij zullen er voor jullie zijn!

Met een groepje kinderen van 8 tot 11 jaar is het thema besproken. Naar aanleiding van vragenkaartjes is er een mooi gesprek ontstaan. De kinderen uit de opvang hebben allemaal een eigen kindhulpverlener die bij hen betrokken blijft van moment van opname tot moment van uitstroom. Voor de kinderen zo belangrijk.

Zij geven aan: "De kindhulpverleners zijn er om te praten met ons over dingen die niet zo leuk zijn. Maar ook om leuke dingen met ons te doen! Het is heel belangrijk dat we ze kunnen vertrouwen. Vertrouwen doe je als iemand niet zomaar alles doorverteld. En als je iemand heel lief vindt!"

En ze zijn het hier ook over eens: "Het zou  helemaal niet fijn zijn als wij elke keer een andere kindhulpverlener zouden krijgen! Dan moet je elke keer alles opnieuw vertellen en iemand opnieuw vertrouwen!".

De kinderen spraken zich ook uit over het afscheid dat ze moeten nemen van hun kindhulpverlener als zij uitstromen naar een eigen woning: "Misschien kunnen de kindhulpverleners nog een paar keer langs komen! Of gewoon een berichtje sturen of een keer bellen".

D. van 11 jaar geeft aan: "Ik vind het vooral fijn dat ik het telefoonnummer heb zodat ik kan bellen als er ooit weer wat ergs gebeurd".

Al deze ideeën zijn op een post it geschreven en vormen nu samen het hartenhuis in het kinderappartement. Wil jij je ook inzetten voor Stichting het Vergeten Kind? Teken dan de petitie op www.hetvergetenkind.nl