06-08-2019

Nieuwe bestuurder voor XONAR

Per 15 september start Eric Starmans als bestuurder bij XONAR, hij volgt hiermee Anja Pijls op.

Per 15 september 2019 zal drs. E. Starmans de functie van bestuurder gaan vervullen bij XONAR. De heer Starmans heeft veel ervaring in diverse zorgorganisaties, onder andere als directeur Op de Bies bij Koraal. Op dit moment is hij vanuit zijn eigen bureau werkzaam als interim directeur/projectmanager binnen de cure en care. De Raad van Toezicht verwacht samen met de heer Starmans de ingezette koers van XONAR verder voort te zetten en door te ontwikkelen.

De heer Starmans draagt de jeugdzorg een warm hart toe. Met de komst naar XONAR wil hij zich inzetten voor duurzame hulp aan jongeren en gezinnen die dit nodig hebben.

"De jeugdzorgsector is ongelooflijk belangrijk voor kwetsbare jongeren en gezinnen. Door hierin te investeren, investeren we in de toekomst van ons land. XONAR is een toonaangevende organisatie in Limburg met een grote expertise op het gebied van jeugd- en opvoedhulp, vrouwenopvang en hulpverlening en transculturele hulp. Dankzij deze expertise is XONAR in staat maatwerkoplossingen te bieden voor jeugdigen, gezinnen en vrouwen zodat zij volwaardig aan de maatschappij kunnen deelnemen. Om dit te continueren zal XONAR zich nog meer als een professionele netwerkorganisatie gaan opstellen. Daartoe zie ik mooie kansen om de samenwerking met partners te intensiveren. Voorts wil ik samen met de organisatie verder bouwen aan een duurzame en inspirerende werkomgeving voor medewerkers, pleeggezinnen en vrijwilligers."

De huidige bestuurder van XONAR, drs. J.P. Pijls, zal de organisatie per 1 november verlaten. Zij heeft de functie aanvaard van bestuurder bij MET ggz.