28-01-2022

Terugblik bijeenkomst Veerkracht bij Kindertrauma

Zo'n 50 pleegouders en pleegzorgmedewerkers hebben op dinsdagavond 25 januari een online lezing gevolgd van Naomi Vandamme over Veerkracht bij Kindertrauma.

Naomi sprak ons digitaal toe vanuit haar woonplaats, het warme Curaçao, over Veerkracht bij Kindertrauma als een kracht die je nodig hebt om terug te veren van een ingrijpende gebeurtenis. Het kind kan daarbij gebruik maken van diverse hulpbronnen in zichzelf en in zijn omgeving.

Veerkrachtbronnen in het kind zelf die aangeboord en verstevigd kunnen worden zijn:

  • zelfbeeld (hoe je eruit ziet, waar je goed in bent en waar je minder goed in bent en dat je dit oké vindt)
  • zelfvertrouwen (vertrouwen op je eigen kunnen)
  • toekomstige zelf (hoe ziet het kind zichzelf in de toekomst, is belangrijk om verder te kijken dan het moeilijke moment waar je nu in kan zitten, het geeft hoop)
  • zelfwerkzaamheid (de mate waarin het kind het vertrouwen heeft dat het een bepaald doel kan bereiken en op welke manier)
  • en omgaan met emoties, gedrag, gebeurtenissen en anderen.

Veerkrachtbronnen in de omgeving die aangeboord en versterkt kunnen worden zijn:

  • beschikbaarheid (is een volwassene fysiek en emotioneel beschikbaar?)
  • rolmodel (naar wie kan het kind opkijken?)
  • sensitief-responsief (kan de andere persoon zien en aanvoelen wat jij nodig hebt en kan die daar vervolgens ook adequaat op reageren?)
  • steunende omgeving, participatie (kan het kind deel uitmaken van een groter geheel, bijv. groep, vereniging, kerk, familie)
  • positieve verwachtingen en grenzen en voorspelbaarheid (als je weet wat gaat gebeuren, helpt dat en geeft dat rust. Bij trauma is het belangrijk dat er structuur is, dat geeft houvast en veiligheid).

Naomi heeft diverse hulpmiddelen laten zien om met je kind / pleegkind zijn eigen Veerkrachtpuzzel te maken.

Een aantal van deze hulpmiddelen hebben we al in ons bezit en we hopen het komende jaar vanuit pleegzorg meer aandacht te gaan geven aan dit onderwerp.