02-02-2022

Verbeterde zorg voor onze kwetsbaarste jeugdigen

XONAR samen met Koraal, Mondriaan en Via Jeugd gegund voor de zorg aan een zeer kwetsbare doelgroep jeugdigen

In Zuid-Limburg leeft al jaren de ambitie om de jeugdhulp duurzaam te transformeren in een sluitend aanbod gefundeerd op expertise, ervaring en maatwerk. Het hoofddoel van de 16 samenwerkende gemeentes is het contracteren van één opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor het geheel aan gesloten en intensief klinische jeugdhulp in Zuid-Limburg. Dat is gelukt! Met ingang van juli 2022 is de gegunde opdrachtnemer een samenwerkingsverband van vier aanbieders: Koraal, Via Jeugd, XONAR en Mondriaan.

Krachten bundelen
De doelgroep van de gesloten en intensief klinische jeugdhulp is een relatief kleine groep van ongeveer 200/250 kwetsbare jeugdigen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek vaak ook nog in combinatie met een verslaving en/of een verstandelijke beperking. Omdat het voor deze jeugdigen van groot belang is dat de zeer gespecialiseerde zorg nauw met elkaar samenwerkt, heeft de jeugdregio Zuid-Limburg besloten om één opdrachtnemer te contracteren.

De gegunde opdrachtnemer is een samenwerkingsverband van de aanbieders Koraal, Via Jeugd, XONAR en Mondriaan. Met de bundeling van elkaars krachten en expertise kunnen we de zorg aan een zeer kwetsbare doelgroep jeugdigen verbeteren, de instroom verminderen en de opnameduur verkorten.

Perspectief
Wat de jeugdige zelf het meest gaat merken van deze nieuwe werkwijze is dat hij en zijn (pleeg)ouders/verzorgers betrokken worden in het samen vorm geven van de benodigde hulpverlening. Zodat zij weten waarom de inzet van jeugdhulp noodzakelijk is, wat het perspectief is en hun eigen rol en bijdrage hierin is.

De aanpak
Als partners dragen we zorg voor een aanpak waarbij de jeugdige en zijn directe omgeving centraal staan, zo lang en intensief als nodig en zo licht en kort als mogelijk. Daarnaast verstevigen we de samenwerking met jeugdigen, ouders, verwijzers, procesregisseurs en andere jeugdhulpaanbieders, zodat we ruimte creëren om het anders te doen waar nodig, op weg naar beter.

Wij zijn trots op het vertrouwen van de gemeentes in het samenwerkingsverband en kijken uit naar een langdurig partnerschap waarbinnen we de zorg aan kwetsbare jeugdigen duurzaam gaan innoveren en transformeren. 

Op de foto bovenaan: Ingrid Widdershoven (Koraal), Harm Wijgergangs (Via Jeugd), Bert Jongen (wethouder Maastricht),  Eric Starmans (XONAR) en Jean-Paul Essers (Mondriaan). Afbeelding:  Aron Nijs, gemeente Maastricht