01-11-2022

XONAR is op zoek naar nieuwe pleegouders

Dalende hoeveelheid nieuwe pleegouders leidt tot grote zorgen in Limburg. Het gaat niet goed met het aantal beschikbare pleegouders. Al een aantal jaren is er sprake van een afname van het aantal nieuwe pleegouders. Tegelijkertijd is de vraag naar pleegzorg nog altijd groter dan het aanbod van beschikbare pleegouders.

Vanwege deze zorgwekkende ontwikkeling vragen Pleegzorg Nederland samen met de Limburgse pleegzorgaanbieders ende gemeenten met de titel #groenlicht tijdens de Week van de Pleegzorg (2 tot en met 9 november) extra aandacht voor het belang van meer pleegouders.

Oorzaken
De huidige maatschappelijke onrust en onzekerheid in de samenleving nemen hebben invloed op de aanmeldingen van nieuwe pleegouders. Ook blijken de participatiesamenleving en de noodzaak voor ouders om beide te werken oorzaken van het dalend aantal pleegouders. Tot slot helpt de onwetendheid niet mee. Er is veel meer mogelijk dan men denkt. Een alleenstaande kan bijvoorbeeld ook pleegouder worden.

Trend
De zoektocht naar ene duurzaam verblijf wordt steeds langer. Opvallend is dat de vraag naar deeltijdpleegzorg (meestal in weekenden of vakanties) groeit en de vraag naar volledige pleegzorg wat daalt. Deeltijdpleegzorg kan echter, mits tijdig ingezet, sterk helpen bij het streven om een kind thuis te laten opgroeien. Onder andere voor deze vorm van pleegzorg zijn er te weinig pleegouders.

Vele mogelijkheden
Wanneer een kind voor korte of langere tijd niet thuis kan wonen, is het fijn wanneer het in een pleeggezin kan worden opgevangen. Vaak gebeurt dit in een gezin uit het eigen netwerk van het kind, maar ook opvang bij een gezin uit de buurt of uit het sociale netwerk van het kind behoort tot de mogelijkheden. Lukt dat niet? Dan wordt er een beroep gedaan op een pleeggezin uit het bestand van zorgaanbieders voor pleegzorg in Limburg, waaronder XONAR.

Juiste match
Omdat minder pleegouders beschikbaar zijn, is het voor XONAR steeds lastiger om een juiste match te maken tussen kind en pleegouder. “Een juiste match draagt bij aan een goede kans van slagen van een pleegzorgplaatsing voor zowel het pleegkind als de ouders en de pleegouders. Het is dus van cruciaal om een uitgebreid aanbod van pleegouders te hebben”, zegt Tamara Arets, manager Verblijf (en dus ook Pleegzorg) XONAR.

Verrijking

Pleegouderschap is een verrijking van je leven. Dat beaamt Esther, waarbij het nooit was opgekomen dat zij samen met haar gezin een pleeggezin zouden worden. “Tom, een klasgenootje van onze zoon, kwam weleens bij ons spelen. Zijn moeder Suzanne kon tijdelijk niet voor Tom zorgen en vroeg of wij dat wilden doen. Tom verbleef twee maanden in ons gezin. Wij zijn dankbaar dat we hiervoor gevraagd zijn en dit hebben gedaan. Het is een verrijking van ons leven”, zegt Esther.  

Heeft u vragen over pleegzorg?
Of wilt u meer informatie over pleegzorg ontvangen? Mail dan naar pleegzorg@xonar.nl.