13-10-2020

XONAR richt Vrienden van XONAR op

Sinds kort beschikt jeugdhulpaanbieder XONAR over een onafhankelijke stichting genaamd de Vrienden van XONAR.

De stichting Vrienden van XONAR heeft als doel om het werk van de stichting XONAR te ondersteunen. Het gaat dan om financiële ondersteuning die het leven van de kinderen en jongeren van XONAR en hun gezinnen of pleeggezinnen ten goede komt. Maar ook ondersteuning in natura, zoals speelgoed, laptops of stageplekken voor de jongeren van XONAR, valt onder de doelstelling van de Vrienden van XONAR.

XONAR wil investeren in een gelukkige jeugd van kinderen en jongeren en hen inspireren om het beste uit hun leven te halen. Geluk van jeugdigen zit vaak in kleine dingen zoals een persoonlijk cadeau, een balletabonnement of fiets om mee te kunnen doen met leeftijdgenoten. Het is net dat beetje extra dat XONAR niet kan bekostigen uit de reguliere inkomsten die voor de jeugdhulp zijn bestemd. Daarom spant de organisatie zich in om hiervoor donaties, giften en sponsorgelden  te werven. In het kader van transparantie en verdere professionalisering is besloten deze gelden in een aparte stichting Vrienden van XONAR onder te brengen.

Eric Starmans, Raad van Bestuur XONAR: ‘Het is essentieel dat sponsoren en fondsen vertrouwen hebben dat hun giften worden besteed aan de daarvoor bedoelde activiteiten. De open en eerlijke relatie vraagt om een transparante organisatie van fonds- en sponsorgelden. Via de stichting Vrienden van XONAR zijn de fonds- en sponsorgeldstromen en de zorggelden transparant en onafhankelijk van elkaar ingericht’.

Aan de Vrienden van XONAR hebben zich drie betrokken en ervaren Zuid-Limburgse ondernemers verbonden in de persoon van Vivian Lataster, eigenaar Vivian Lataster Communicatie, Theo van Kessel, directeur APG en Jos Merx, directeur Commercie en Ad Interim Directeur/Bestuurder P5COM. Als Raad van Advies bewaken en toetsen zij dat er transparant en verantwoord gebruik wordt gemaakt van fondsen en sponsoring.

Inmiddels zijn er al tal van mooie voorbeelden van donaties en giften waarmee het verschil is gemaakt voor kinderen en jongeren. De afgelopen maanden doneerden bedrijven en particulieren laptops en Ipads aan de jongeren van XONAR om hun schoolwerk tijdens Corona voort te kunnen zetten en voor de noodzakelijke momenten van ontspanning. Voor de kinderen in verblijf werden dankzij een gulle gift extra zomeractiviteiten mogelijk gemaakt en de nodige aanvragen zijn inmiddels al gehonoreerd voor o.a. diplomazwemmen, voetbal en extra bijles voor de kinderen en jongeren  binnen XONAR die dat nodig hebben. Door het geven van financiële ondersteuning aan de stichting ‘Vrienden van XONAR’ kunnen sponsoren, bedrijven en fondsen concreet vorm geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid en steunen zij kinderen en jongeren die het moeilijk hebben.

De stichting Vrienden van XONAR beschikt over een eigen website: www.vriendenvanxonar.nl