Van jongere in zorg

Naar werken bij XONAR

Wat als je het grootste deel van je leven bij XONAR betrokken bent? De organisatie niet alleen als hulpverlener maar ook als jongere hebt leren kennen?

Wat als je het grootste deel van je leven bij XONAR betrokken bent? De organisatie niet alleen als hulpverlener maar ook als jongere hebt leren kennen? Dat is het geval voor Naomy Rojnik.

Naomy kwam op haar 12e in zorg bij XONAR omdat het thuis niet meer ging. Ze kwam terecht in de crisisopvang van XONAR en verbleef hier maar liefst 9 maanden. Hierna is ze doorgestroomd naar een van onze leefgroepen in Sittard.  In het weekend was ze bij haar oom en tante. Op haar 15e besloot Naomy, na kort ook door de week bij haar oom en tante te hebben gewoond, dat ze graag wilde deelnemen aan de zelfstandigheidstraining van XONAR. Gedurende het doorlopen van deze training wist ze na haar vmbo diploma ook haar havo diploma te behalen.

‘Natuurlijk heb ik het wel eens als lastig ervaren om bij XONAR te zijn, maar ik was vooral heel dankbaar dat ik deze kans kreeg. Voor mij was de uithuisplaatsing echt de juiste oplossing. Ik ben ervan overtuigd dat als ik niet bij XONAR terecht was gekomen ik nooit had bereikt wat ik nu heb bereikt.’

Na het behalen van haar havo diploma start Naomy met de opleiding pedagogiek in Sittard. Ze woont op dat moment op zichzelf en kan het eigenlijk goed alleen. Toch vindt ze het fijn om nog een steuntje in de rug te hebben en maakt daarvoor gebruik van ambulante hulpverlening. Op haar 20e sluit ze deze af en heeft ze echt het gevoel stevig in haar schoenen te staan.

Toch is XONAR loslaten het laatste wat ze wil. Haar opleiding past natuurlijk een op een bij onze organisatie en het duurt dan ook niet lang voordat Naomy weer terug is bij XONAR. Deze keer echter niet in zorg, maar als stagiaire. Ze start met een duo stage waarbij ze enerzijds is betrokken bij de cliëntenraad en anderzijds bij ambulante hulpverlening van tienermoeders vanuit de Vrouwenopvang. Tijdens haar tweede stage bij XONAR loopt ze mee op de verschillende verblijfgroepen van XONAR. En ook na het afronden van haar studie besluit Naomy werkzaam te blijven voor XONAR.

‘Ik ben nog niet klaar hier. Voor mijn gevoel ken ik XONAR heel goed, maar heb ik hier ook nog zoveel te leren. Ik heb een tijdje in de talentpool meegedraaid waardoor ik veel takken van sport heb leren kennen. Dat vond ik heel fijn. Ik bleef echter toch steeds terugkomen bij verblijfgroepen, daar ligt toch wel mijn hart. Ik werk momenteel voor de behandel- en observatiegroep Xanne.’

Haar passie
Naast haar werk bij XONAR heeft Naomy nog een andere passie. Tijdens het 3e leerjaar van haar opleiding Pedagogiek volgde ze de Minor Jeugdzorg. Binnen de Minor was een van de opdrachten om een innovatief product te ontwikkelen binnen het onderwerp kindermishandeling. Het viel Naomy vrij snel op dat er wel een Meldcode app op het gebied van kindermishandeling bestaat voor hulpverleners, maar geen enkele voor jongeren. Naomy is toen op het idee gekomen om de APP CARE-FREE te ontwikkelen. Een app over kindermishandeling door en voor jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar en ouder.

Ondernemend aan de slag
Het idee werd genomineerd voor de Innovatieprijs Aanpak Kindermishandeling van Stade Advies. Ze won uiteindelijk niet, maar alleen de nominatie zorgde er al voor dat er veel aandacht werd gegeven aan de app. Naomy besluit op dat moment om het niet alleen bij het schoolproject te houden, maar zich echt in te zetten voor de ontwikkeling van de app. Stichting Jeugdzorgvragers, later Stichting CliC, was vanaf de start van het project al betrokken en besloot te investeren in de daadwerkelijke ontwikkeling. Vanaf juni 2017 is de APP CARE-FREE door een samenwerking met Lucine BVBA, SKAPE en CAST beschikbaar en kan deze gratis gedownload worden in de app-stores.

Samen
Hier stopt het verhaal voor Naomy echter niet! Want de app was er dan wel, bekend was hij nog niet. Ze is regelmatig aanwezig bij diverse bijeenkomsten binnen en buiten XONAR. Ze ontwikkelde onder andere samen met XONAR een toolbox voor scholen waarin een informatiepakket te vinden is. De app wordt sindsdien steeds vaker gebruikt en geniet steeds meer bekendheid. Ze zoekt daarbij continu de samenwerking op met anderen, waaronder diverse hogescholen, om de app door te ontwikkelen.

‘Samenwerken vind ik zo belangrijk. Ik ga met heel veel plezier naar mijn werk, dit komt mede door de mooie samenwerking met collega’s. Maar ook de samenwerking met andere organisaties is voor mij erg waardevol.’

Naomy is natuurlijk een prachtig voorbeeld van de XONAR kernwaarden. Ze werkt vanuit een echte passie voor de jeugdzorg, die mede is vormgegeven door haar verleden. Ze zoekt daarbij samenwerking op, met collega’s en andere organisaties en instellingen en is continu bezig met doorontwikkeling. Zowel in haar werk als haar activiteiten voor de APP CARE-FREE.

Meer informatie over de app? Bezoek de facebookpagina https://nl-nl.facebook.com/APPCareFree/ of download deze in de appstore. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met Naomy via AppCareFree@outlook.com