Wilma is procesregisseur

‘Ze houdt ons allemaal in het gareel’

Soms hebben gezinnen te maken met diverse hulpverleners, zowel voor de kinderen als voor de ouders. Ieder met andere beschikkingen vanuit de gemeente. Een procesregisseur neemt dan de taak op zich om samen met het gezin het overzicht te bewaren.

Simone en haar ex zijn al enkele jaren uit elkaar. Ze ervaren problemen op het gebied van communicatie in hun ouderrol en daarnaast hebben hun beide kinderen te maken met verschillende problematieken. Dit zorgt ervoor dat er een heleboel instanties betrokken zijn bij het gezin. Het gezin krijgt het voorstel om een procesregisseur in te schakelen via XONAR, om op die manier buiten het gedwongen kader te blijven. Ze besluiten ervoor te gaan. In sommige gemeentes is de expertise aanwezig om zelf de procesregie uit te voeren, zo niet dan besteden ze het uit aan andere organisaties.

Wilma is procesregisseur bij XONAR en is betrokken bij het gezin. Wilma vertelt: ‘Simone en haar partner waren al geruime tijd uit elkaar en ze hadden de wens samen het ouderschap vorm te geven. Ook wilden ze zorgen voor de juiste ontwikkeling van de kinderen. Hier waren al een boel hulpverleners bij betrokken, vanuit verschillende ketenpartners. Er is toen vanuit de gemeente aangegeven dat er iemand nodig was om met ouders stil te staan bij hun behoeften en te regisseren wat zij en de kinderen nodig hebben. Onder andere om te voorkomen dat ouders in het gedwongen kader terecht zouden komen.’

Dat is een belangrijke kanttekening, een procesregisseur werkt niet in het gedwongen kader. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een uithuisplaatsing. De inzet van een procesregisseur is altijd vrijwillig.

De ouders pakten de kans met beide handen aan en beiden zijn blij met de ondersteuning vanuit Wilma. Simone vertelt: ‘Wilma houdt ons bij de les. Ze kijkt naar het hele gezin en naar wat wel of niet werkt. Als we merken dat een bepaalde vorm van hulpverlening niet meer passend is, dan kijken we samen met Wilma naar een oplossing. Wilma zorgt ervoor dat mijn ex-partner, ik maar zeker ook onze kinderen gezien worden en geholpen worden waar nodig. Alle betrokken partijen blijven op de hoogte van wat er gebeurt. Wilma houdt ons allemaal in het gareel, ons als ouders maar ook de betrokken organisaties en gemeentes.’

Wilma vult aan: ‘Ik hang boven de situatie, ik verleen geen hulp aan Simone en haar gezin. Ik luister goed, stel kritische vragen en stel bij waar nodig. Dit wordt allemaal vastgelegd in een gezinsplan. Ik doe het niet alleen:  de ouders, collega hulpverleners en andere instanties moeten mij voorzien van informatie. Dat gaat bij Simone en haar gezin super.’

Het doel van de inzet van een procesregisseur is ouders uiteindelijk weer de eigen regie te laten krijgen over het hele proces. Hoe lang dit duurt is afhankelijk van de hulpvraag en wordt per gezin bekeken. Simone ziet in ieder geval grote meerwaarde in een procesregisseur:

‘Werk je met meerdere hulpverleners en instanties samen, dan is het zeker aan te raden. Als je ziet wat er allemaal bij hulpverlening komt kijken:  praten met organisaties, gemeentes, onderhouden van een gezinsplan. Dat is niet niks. Het is dan echt geen schande om om hulp te vragen. Uiteindelijk zorgt die hulp namelijk voor een beter resultaat binnen je gezin.

Met een procesregisseur pak je de zaken samen op, maar toch op eigen kracht. Hiermee krijg je het vertrouwen dat je weet hoe je alles moet aanpakken. Het bracht ons gezin rust op momenten van grote paniek. Rust over het proces, rust over organisaties. Voor mijn gevoel kan ik erop vertrouwen dat er de beste keuzes worden gemaakt. Juist door de goede samenwerking. Ook als iets niet meteen soepel verloopt, dan wordt dat wel weer rechtgetrokken. Doordat wij de rust hebben, mijn ex en ik, kunnen de kinderen ook de rust ervaren. En dat hebben ze nodig.’