10-05-2022

25 organisaties trekken samen op voor vernieuwing in de Zuid-Limburgse jeugdhulp

25 organisaties die actief zijn in de jeugdhulp tekenden vanochtend een intentieverklaring.

Daarmee geven zij aan dat zij zich gezamenlijk inspannen om de jeugdhulp in Zuid-Limburg te vernieuwen en te verbeteren.

Kortere wachtlijsten. Minder uithuisplaatsingen. Minder kinderen en jongeren die hoogspecialistische jeugdhulp nodig hebben. Meer oplossingen in de eerste lijn. Snelle toeleiding tot de juiste zorg op de juiste plek. En op termijn minder zorgkosten. Dat is wat 25 Zuid-Limburgse organisaties in de jeugdhulp willen bereiken door nog nauwer samen te gaan werken. Om hun streven kracht bij te zetten, tekenden zij op 10 mei een intentieverklaring.

‘Sinds de komst van de Jeugdwet in 2015 is de vraag naar jeugdhulp gestegen en meer versnipperd geraakt’, vertelt Jean-Paul Essers, bestuurder bij Mondriaan en één van de kartrekkers van Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg. ‘Daarnaast heeft de decentralisatie tot hogere kosten geleid, terwijl de overheid de budgetten heeft verlaagd. Ook is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dit alles komt de jeugdigen en gezinnen niet ten goede en zorgt bij gemeenten en jeugdhulporganisaties voor problemen. Hoog tijd dus om het samen anders te gaan doen.’

Integrale jeugdhulp, zonder schotten
Het initiatief heeft als doel om jongeren thuis op te laten groeien - zo normaal mogelijk. Essers: ‘We willen daarbij zoveel mogelijk voorkomen dat de problemen van jeugdigen en hun gezinnen zó groot worden, dat zij hoogspecialistische hulp nodig hebben. De veerkracht van jeugdigen, hun gezin en de directe omgeving is daarbij ons vertrekpunt. Waar mogelijk vullen we die aan met ondersteuning uit de basisvoorzieningen – het voorliggend veld. Is er specialistische zorg nodig dan wordt die snel, integraal, op maat én zo kortdurend mogelijk ingezet. Zo willen we gezamenlijk bouwen aan een integrale jeugdhulp, zonder schotten tussen de verschillende soorten ondersteuning en organisaties. Jeugdhulp die voortgezet kan worden, ook als de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt.’

Brede samenwerking
De ondertekenaars van de intentieverklaring hebben het afgelopen jaar samen met welzijnsorganisaties, huisartsen, vertegenwoordigers van andere relevante stakeholders uit het voorliggend veld en het onderwijs gewerkt aan het concretiseren van deze visie. Er ligt nu een basis waarop Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg verdere gezamenlijke stappen gaat zetten. Met de getekende intentieovereenkomst nemen we de kans om op Zuid-Limburgs niveau een brede samenwerking te organiseren door de gehele keten van jeugdhulp heen.

Het kan anders
‘Dat het anders kan, hebben we al ervaren bij eerdere succesvolle regionale en landelijke initiatieven’, vertelt Essers. ‘We hebben gezien dat het mogelijk is om gezamenlijk, in een goed werkend netwerk van gemeenten, experts, professionals, ervaringsdeskundigen en familie, op verschillende momenten in verschillende samenstellingen flexibel samen te werken om zo de best passende ondersteuning of zorg te kunnen bieden. Dat kan ook voor jeugdigen en hun gezinnen, daarvan zijn wij overtuigd. Wanneer alle partijen én de gemeenten goed samenwerken, kunnen we de versnippering in de jeugdhulp tegengaan en de juiste zorg op de juiste plaats bieden. Als Initiatief hebben we met onze visie helder wát er moet gebeuren. Het hoe geven we in gezamenlijkheid vorm. Het ondertekenen van de intentieverklaring is hiervoor een mooie, eerste stap.’

De volgende organisaties ondertekenden de intentieverklaring van het Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg:
ADCA Coaching
Amacura
Cessio
In2yourplace
Koraal
Kracht In Zorg
Holding LEVANTOgroep-NOVIzorg
Lionarons GGZ Jeugd BV
Mondriaan
N-Joy4Kidz
PSY-Care
Puur Jong
Radar
Samen Vooruit
Scoor Jeugdhulp & Pleegzorg
Somnium
Stichting Zuid-Limburg Zorgt Samen
Talent
Thorzo Gezinshuizen
Tobas Jeugdhulp
Via Jeugd
XONAR
Youz
Zorgen en Zo Limburg
Zuyderland Concern (GGz en Thuiszorg)