19-01-2022

Beter laat dan nooit!

Pierre Degens is de trotse opa én pleegvader van Sammy!

Door Edith Deckers - medewerker pleegzorg VSM

Tijdens de vakantie tref ik opa Pierre Degens en Sammy thuis voor hun verhaal.

Pierre Degens is de trotse opa van kleinzoon Sammy (16). Daarnaast zijn er nog andere kleinkinderen maar die komen vooral op bezoek. Voor Sammy is dat anders, hij woont door de week in een woongroep voor kinderen en jongeren met een beperking en is ieder weekend en grote delen van de vakanties bij zijn opa.

Dat is niet altijd zo geweest, vanaf zijn baby tijd is er, tot Sammy ongeveer 12 jaar was, geen contact geweest door privéomstandigheden. Pas toen de oma van Sammy ernstig ziek werd is het contact hersteld. Na het overlijden van oma kwam de vraag of opa in de weekenden voor Sammy kon zorgen. Dhr. Degens wilde dit graag doen voor zijn kleinzoon en geeft aan:

'In het begin moesten Sammy en ik aan elkaar wennen, er was immers lang geen contact geweest. Ook had hij verlatingsangst en wilde steeds weer zijn waar ik ook was. Maar we hebben al snel de draai met elkaar gevonden.'

Inmiddels heeft opa een nieuwe relatie en ook met haar kan Sammy het erg goed vinden, het zijn dikke vrienden. Sammy wacht al enige tijd op een woonplekje dichterbij opa. Opa heeft alles al uitgedacht en geregeld voor zijn nieuwe kamer. Tijdens de gezamenlijk gevierde verjaardagen van Sammy, opa en zijn vriendin hebben ze geld gevraagd aan alle gasten. Van dat geld zijn nieuwe meubels en spullen voor Sammy aangeschaft. Deze staan nu te wachten totdat de kamer opgeleverd wordt. Opa vindt het belangrijk dat Sammy een plekje in de buurt krijgt en dat dit fijn ingericht is. Dicht bij hem en dicht bij school zodat hij niet meer dagelijks zo lang in de bus hoeft.

Sammy kijkt trots en blij tijdens het gesprek. Als hem gevraagd wordt wat hij allemaal doet tijdens de weekenden vertelt hij enthousiast:

'Samen boodschappen doen en dan wat lekkers kiezen wat we gaan eten.' Opa vult aan:

'We wielrennen ook samen, het verste wat we gefietst hebben op een dag is 70 kilometer. Verder darten we veel, zo wordt spelenderwijs ook tellen en rekenen geoefend.'

Ook vertelt Dhr. Degens dat hij schrijven met hem oefent, zijn naam en de namen van de familieleden. De mannen beleven veel plezier aan het kijken van sport. Dat Max Verstappen kampioen werd was een hele beleving!

Sammy: 'Ik ben blij met opa, hij doet alles met me en helpt me. Ook om dingen naar de hulpverleners uit te leggen als ik iets moeilijk vind.' Dhr. Degens: 'Ik leg altijd zoveel mogelijk aan Sammy uit, ook over zijn ouders. Ik praat niet veroordelend over de ouders naar Sammy maar wil wel zo eerlijk mogelijk zijn.'

Naast de gezellige dingen zorgt pleegvader voor veel praktische zaken. Hij doet de was en strijkt voor Sammy en onderhoudt de contacten met school en de woongroep. Tijdens het weekend vult hij in het heen-en-weer schrift in wat ze gedaan hebben en kan hij lezen hoe het door de week ging. Verder heeft hij overleg met de voogd en de begeleider pleegzorg. Ook hier is Dhr. Degens erg tevreden mee. Dhr. Degens geeft aan dat hij het fijn vindt dat de instanties achter hem staan.

Op de vraag wat er zo mooi is aan het bieden van pleegzorg aan zijn kleinzoon geeft Dhr. Degens aan: 'Het geeft veel voldoening om dit voor Sammy te doen, ik word daar heel gelukkig van en ik zie dat ook bij Sammy terug. Hij heeft veel onrust in zijn leven gekend en door hem nu een plekje  te bieden waar hij structuur, gezelligheid en liefde krijgt kan hij groeien. Beter laat dan nooit.'

Wat is het moeilijkste? Dhr. Degens hoeft niet lang na te denken: 'Als er iets met mij zou gebeuren waardoor ik niet meer voor hem kan zorgen. Maar ook daar hebben we aan gedacht, Melanie, een vriendin van het gezin is gescreend als deeltijd netwerkpleegouder voor Sammy. Hij gaat nu ook af en toe naar haar toe en kan inspringen wanneer het nodig blijkt.'

Bedankt mannen voor dit leuke interview!