11-07-2019

Landelijk aantal nieuwe pleegouders licht afgenomen in 2018

Vandaag bracht Pleegzorg Nederland een factsheet naar buiten met daarin de cijfers van 2018. Hieruit bleek dat er een kleine daling zichtbaar is in het aantal nieuwe pleegouders.

Vandaag bracht Pleegzorg Nederland een factsheet naar buiten met daarin de cijfers van 2018. Hieruit bleek dat er een kleine daling zichtbaar is in het aantal nieuwe pleegouders.

“We gunnen het elk kind om zo thuis mogelijk op te groeien. Als dat bij de eigen ouders niet lukt, dan het liefst bij pleegouders. Daarvoor zijn pleegouders hard nodig. Voor een succesvolle plaatsing is een zorgvuldige matching tussen pleegkind en pleegouders belangrijk. Door een tekort aan pleegouders is de gewenste match niet altijd mogelijk”, Esther Overweter, bestuurslid pleegzorg van Jeugdzorg Nederland.

Ook is er een stijging zichtbaar in het aantal jeugdigen die zijn ingestroomd ten opzichte van het aantal jeugdigen die zijn uitgestroomd. Beide zaken tonen aan dat er een steeds groter tekort is aan pleegouders. Landelijk wordt er binnenkort gestart met een nieuwe wervingscampagne in samenspraak tussen Jeugdzorg Nederland, VWS en VNG.

Bekijk hier het de volledige factsheet >

Ook binnen XONAR zijn we continu op zoek naar nieuwe pleegouders. Wij zoeken pleegouders die weekend-, vakantie-, deeltijd- kortdurende-, en langdurige opvang willen bieden aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 21 jaar. Er zijn dus diverse vormen mogelijk! Meer informatie? Bezoek gerust eens vrijblijvend een van onze informatiebijeenkomsten of neem contact met ons op via pleegzorg@xonar.nl.