Wij bieden specialistische hulp bij opvoedings- en opgroeiproblemen aan gezinnen in Limburg. Dat kunnen problemen zijn op het gebied van gedrag, zoals heel erg druk en snel afgeleid zijn, autisme, angststoornissen en 'om het geringste boos of agressief kunnen worden'. Maar je kunt ook denken aan acute zorg en opvang of aan hulp voor kinderen bij wie een achterstand in hun ontwikkeling is vastgesteld.

Ook voor jongeren die enerzijds niet meer thuis willen of kunnen wonen, maar anderzijds nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen hebben wij diverse zorgprogramma's.

Het komt ook voor dat ouders zelf problemen hebben en daardoor (tijdelijk) niet voor hun kind(eren) kunnen zorgen.

Kortom, wij zijn er als het nodig is en altijd dichtbij !

Maatwerk

Een kind van 4 met gedragsproblemen vraagt om een andere benadering dan een lotgenoot van 16 jaar. Daarom bieden we de diverse hulpvormen aan in verschillende leeftijdscategorieën. We kijken nadrukkelijk naar de leeftijd en de ontwikkelingsgang van het kind.  Wij bieden onze specialistische dienstverlening aan in verschillende regio's  en op diverse locaties in de Provincie Limburg. De locaties van vrouwenopvang en -hulpverlening en acute hulpverlening zijn geconcentreerd in Maastricht.
 

xonar-thumb-004-ouderen.jpg

 OUDERS 

    

xonar-thumb-004-jongeren.jpg

KINDEREN & JONGEREN

   

xonar-thumb-003-pleegouders.jpg

PLEEGOUDERS 

   

xonar-thumb-004-partners.jpg

PARTNERS