Binnen een half jaar

Weer op koers

Lees het verhaal van Jim, die door het leer werk traject van XONAR binnen 6 maanden weer op koers was.

Jim van vijftien jaar wordt naar ons doorverwezen, omdat hij agressief gedrag vertoont op school. Zijn leraren weten niet meer wat ze moeten doen om zijn ruziezoekende gedrag te keren en ook de ouders van Jim lukt dit niet. Inmiddels weigert Jim al een aantal weken om naar school te gaan. Hij zit op het VMBO. Pas heel recent heeft hij aan zijn ouders durven bekennen dat hij al jaren gepest wordt op school. Hij weet niet meer hoe hij zich anders hiertegen kan wapenen dan door zich agressief op te stellen. De leerplichtambtenaar, die inmiddels is ingeschakeld, adviseerde om professionele ondersteuning te gaan zoeken.

De begeleiding

Bij XONAR krijgt Jim een plaats in het LeerWerk en Trainingscentrum (LWTC). Samen met zijn ouders komt hij kennismaken, en worden de doelen vastgesteld die Jim en zijn ouders willen bereiken. Jim wil zich "niet meer shit voelen", en de ouders vinden het belangrijk dat Jim weer terug naar school gaat.

Van maandag tot en met vrijdag is Jim overdag op het LWTC in het Rodastadion. Elke dag werkt hij hier met ongeveer vijf andere jongeren aan groepsopdrachten die zij samen, naar eigen inzicht, moeten gaan uitvoeren. De ene dag wordt gekookt, de andere dag geklust en ook volgt het groepje adventuretraining.

Na elke opdracht wordt geëvalueerd hoe Jim zijn rol nam in de groep, op welke manier hij reageerde op zijn groepsgenoten en zij op hem. Wat ging goed en wat kan beter? Welke zinnen kan Jim de volgende keer gebruiken om zijn eigen ideeën op een nette manier kenbaar te maken in de groep, zonder meteen agressief te worden? Van zijn groepsgenoten krijgt Jim vaak hele positieve feedback, waardoor hij meer uit zijn schulp durft te kruipen.

In de tussentijd worden de ouders thuis ook ondersteund door XONAR. Ook zij leren de handvatten en technieken hoe zij Jim thuis op dezelfde consequente en positieve manier kunnen ondersteunen. Na enkele weken intensieve training komt het punt waarop Jim weer terug moet gaan naar school. De ambulant professional van XONAR bespreekt met Jim en zijn ouders of Jim terug wil naar zijn oude school, of dat hij liever naar een andere school gaat.

In het LWTC heeft Jim bij toeval ontdekt dat hij koken heel erg leuk vindt. Het lijkt hem geweldig om een opleiding te gaan volgen die daarmee verband houdt. Samen wordt gezocht naar een passende horecaopleiding die Jim met opvallend veel enthousiasme en inzet gaat volgen.

Toekomst

De ondersteuning van XONAR is na zes maanden afgesloten. Jim zit inmiddels op de horeca-opleiding en dat gaat erg goed. Op deze nieuwe school wordt hij niet gepest, en dit komt voornamelijk door zijn veranderde houding en presentatie. Ook heeft hij nu nieuwe vaardigheden aangeleerd over hoe hij zich kan opstellen in een groep en op een nette manier zijn plek kan verwerven.