Met circa 500 medewerkers is XONAR Limburgs grootste aanbieder van Jeugd & Opvoedhulp. Jaarlijks verzorgen wij gemiddeld vierduizend aanspraken Jeugd & Opvoedhulp. Daarnaast biedt XONAR opvang en hulp aan vrouwen met of zonder kinderen die in moeilijkheden verkeren (vrouwenopvang en hulpverlening). Dit hulpaanbod is er ook voor (aanstaande) tienermoeders. Verder biedt XONAR opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (Amv).

XONAR Jeugd & Opvoedhulp

Wij bieden hulp bij opvoedings- en opgroeiproblemen aan gezinnen in Limburg. Dat kunnen problemen zijn op het gebied van gedrag, zoals heel erg druk en snel afgeleid zijn, autisme, angststoornissen en ‘om het geringste boos of agressief kunnen worden’. Maar je kunt ook denken aan kinderen bij wie een achterstand in hun ontwikkeling is vastgesteld. Of aan jongeren die enerzijds niet meer thuis willen of kunnen wonen, maar anderzijds nog niet in staat zijn om zelfstandig te wonen.Het komt echter ook voor dat ouders zelf problemen hebben en daardoor (tijdelijk) niet voor hun kind(eren) kunnen zorgen.

Maatwerk

Een kind van 4 met gedragsproblemen vraagt om een andere benadering dan een lotgenoot van 16 jaar. Daarom bieden we de diverse hulpvormen aan in verschillende leeftijdscategorieën. We kijken nadrukkelijk naar de leeftijd en de ontwikkelingsgang van het kind.

XONAR hecht veel waarde aan het bieden van effectieve en efficiënte hulp. Dit realiseren we enerzijds door het gebruik van evidence based of practice based interventies en anderzijds door continue monitoring van onze effecten. Door dit tweesporenbeleid vergroten we de slaagkansen van onze hulp en zijn we in staat om indien nodig o.b.v. effectgegevens de kwaliteit snel bij te stellen.

Wij bieden onze dienstverlening aan in verschillende regio’s  en op diverse locaties in de Provincie Limburg. De locaties van vrouwenopvang en -hulpverlening en acute hulpverlening zijn geconcentreerd in Maastricht.