Sluit deze website

Samenwerking Praktikon

Lees hier meer over onze samenwerking met Praktikon.

Praktikon heeft ruime ervaring met praktijkonderzoek, het toepassen van genormeerde vragenlijsten en monitoring. De onderzoeken, die in samenwerking met XONAR worden uitgevoerd, bieden uitkomsten die we benutten om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Een voorbeeld van een onderzoek waarbij XONAR en Praktikon betrokken is, is de kwaliteitsmeting spoedhulp jeugd (ASH).