Sluit deze website
Agenda

Training 'Zorgen voor getraumatiseerde kinderen'

Trauma is een belangrijk onderwerp voor opvoeders, omdat veel kinderen die uit huis zijn geplaatst getraumatiseerd zijn.

Graag willen wij u uitnodigen voor de training “Zorgen voor getraumatiseerde kinderen”. Deze training is enkel toegankelijk voor XONAR pleegouders. 

Reeds vele pleegouders van XONAR hebben deze training gevolgd en kijken tevreden terug op de training. Vooral het uitwisselen van ervaringen, in combinatie met de aangeboden leerstof, wordt als zeer zinvol ervaren.

Trauma is een belangrijk onderwerp voor opvoeders, omdat veel kinderen die uit huis zijn geplaatst getraumatiseerd zijn. De gevolgen van trauma zijn over het algemeen ernstig. Kinderen kunnen hierdoor moeilijk op zichzelf en een ander vertrouwen en hebben bijvoorbeeld moeite met hun emoties en gedrag. Hun relaties met u als pleegouder, met andere volwassenen en zelfs met hun leeftijdsgenoten kunnen instabiel of onvoorspelbaar zijn en de gebruikelijke opvoedingsmethoden werken vaak niet.

Het gedrag van getraumatiseerde kinderen kan leiden tot verwarring, wanhoop en onmacht bij opvoeders en vergroot het risico op afbreken van een plaatsing. Dit risico kan worden verkleind als pleegouders meer kennis hebben over trauma. XONAR biedt een training aan pleegouders die een pleegkind in huis hebben dat wellicht een trauma heeft meegemaakt. De training heeft als doel kennis van trauma te vergroten zodat:

  • pleegouders het gedrag van hun pleegkind beter begrijpen;
  • pleegouders beter met het gedrag van hun pleegkind om kunnen gaan.

De training zal bestaan uit acht bijeenkomsten van 2.5 uur.

Er wordt gewerkt met voorbeeldcasussen, oefeningen, theorie over de verschillende onderdelen en het invullen van werkbladen. Eveneens is er veel aandacht voor het delen van ervaringen.

Aan de training zijn minimale kosten verbonden voor het werkboek. Deze bijdrage bedraagt €10,00, welke u kunt overmaken op rekeningnummer NL72 INGB 0660 3636 66 ten name van XONAR. Onder vermelding van Training Pleegzorg.

Dit werkboek blijft uw eigendom. Na afloop van de training ontvangt u een certificaat.

De training zal worden gegeven op drie verschillende locaties en dagen: 

Groep 1 (maximaal 11 personen)
Dinsdagavond 19.30 uur - 22.00 uur
Locatie: Heerlerbaan 142, Heerlen
Trainers: Edith Deckers & Ans Steenstraten
Datums: 27 oktober - 10 november - 24 november - 08 december - 15 december - 05 januari - 19 januari - 02 februari

Groep 2 (maximaal 9 personen)
Woensdagochtend 09.30 uur - 12.00 uur
Locatie: Onderstesittarderweg 2, Limbricht
Trainers: Ans Steenstraten & Mieke Berntsen
Datums: 28 oktober - 11 november - 25 november - 09 december - 16 december - 06 januari - 20 januari - 03 februari

Groep 3 (maximaal 14 personen)
Vrijdagochtend 09.30 uur - 12.00 uur
Locatie: Severenstraat 16, Maastricht
Trainers: Edith Deckers & Rachel Lemlijn
Datums: 30 oktober - 13 november - 27 november - 11 december - 18 december - 08 januari - 22 januari - 05 februari

Wanneer u zich opgeeft wordt verwacht dat u alle bijeenkomsten aanwezig bent.

U kunt zich via mail (pleegzorg@xonar.nl) of telefonisch aanmelden.Geeft u s.v.p. uw voorkeur door voor groep 1, groep 2 of groep 3.

Met vriendelijke groet,

Mieke Berntsen (06-10 24 36 89)
Ans Steenstraten (06-53 82 46 92)
Edith Deckers (06-53 81 77 66)
Rachel Lemlijn (06-53 82 16 65)