26-10-2020

Onderwijs en hulpverlening hand in hand

Vandaag is de samenwerking tussen Stichting Alterius en het LWTC (Leer-Werk-en Training Centrum) van XONAR van start gegaan. De organisaties gaan nauw samenwerken volgens de methodiek van IZEO dat staat voor Integraal Zorg en Onderwijs.

Op de locatie in Heerlen en de outdoor locatie van XONAR in Echt worden onderwijs en zorg als één geheel aangeboden aan thuiszitters in Zuid-Limburg. Daarnaast is er een ambulant aanbod beschikbaar om de betrokken school te ondersteunen om uitval te voorkomen. Vanochtend vond de kick-off plaats in de outdoor omgeving van XONAR in Echt.

Gezamenlijk doel
Door de inzet van de methodiek IZEO werken Stichting Alterius en XONAR aan een gezamenlijk doel. Ze willen jongeren begeleiden naar een eigen, passende plek in de maatschappij. Samen met de jongeren op zoek naar hun sterke kanten en aandachtspunten. Iedere jongere krijgt een persoonlijk programma, toegespitst op zijn of haar situatie en mogelijkheden. De aanpak gaat uit van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid. Er wordt begeleiding geboden in een veilige, stabiele omgeving, waarbij zorg en onderwijs altijd het persoonlijke ontwikkelingsperspectief van de jongere ondersteunen.

Zorg en onderwijs onder één dak
Door zorg en onderwijs aan te bieden onder één dak wordt er gezorgd voor een integrale verbinding tussen zorg- en leerprocessen. Hierdoor wordt de bestede tijd aan zowel zorg als onderwijs effectiever benut. Er is een multidisciplinair team betrokken bij deze aanpak, bestaande uit een leerkracht, groeps- en individuele behandelaren, ambulant begeleiders en gedragswetenschappers. Indien nodig worden andere specialisten benaderd en worden diagnostiek en therapie geïntegreerd in het programma.

Programma op maat
Iedere jongere krijgt een persoonlijk behandelprogramma, gericht op zijn of haar situatie en mogelijkheden. Omdat relatiegericht werken centraal staat, wordt er altijd gestart met individuele begeleiding. Het doel hiervan is te onderzoeken of er een klik is tussen de jongere, diens omgeving en de ambulant begeleider. Vervolgens kan een plan op maat worden gemaakt met passende acties aangevuld met groepsactiviteiten, trainingen, stages, werk en onderwijs.

Perspectief biedende aanpak
Door deze samenwerking tussen Stichting Alterius en XONAR houden de jongeren de verbinding met onderwijs en wordt hen gericht perspectief geboden bestaande uit dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs. Perspectief dat hen leidt naar een eigen, passende plek in de maatschappij.

Fotobijschrift: v.l.n.r. Joyce van Stiphout, coördinator expertisegebied dagbehandeling XONAR, Deborah Provaas, regiocoördinator parkstad XONAR, Erik Schwillens, gedragswetenschapper XONAR en Nicole Oligschläger, projectleider IZEO (onderwijs).

Gezamenlijke start