Sluit deze website

BergOp

Lees hier meer over het programma BergOp.

BergOp is een programma voor de digitale verwerking van instrumenten voor diagnostiek en effectonderzoek binnen XONAR. BergOp helpt ons om op een betrouwbare manier gegevens te verzamelen over het verloop van de behandeling. Daarmee kunnen we de kwaliteit van het zorgaanbod op peil houden of verbeteren en verantwoording afleggen aan externe partijen als de gemeenten. BergOp biedt het complete instrumentarium voor een wetenschappelijk verantwoorde effectmeting volgens de landelijke richtlijnen, met behoud van flexibiliteit en eigen keuzes. In BergOp vind je meer dan 1.000 vragenlijsten die je kunnen helpen bij diagnostiek en het evalueren van de behandel/ samenwerkingsrelatie met jeugdigen en ouder(s).