Sluit deze website

Lidmaatschap SEJN

Lees hier meer over ons lidmaatschap bij het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland.

XONAR is aangesloten bij SEJN, Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland. Dit is een groep van jeugdhulpinstellingen en kennis- en onderzoekorganisaties die samen werken aan de effectiviteit van jeugdhulp.

Het SEJN heeft de Lerende Databank Jeugd (LDJ) opgericht. Deze databank bevat gegevens uit de praktijk over de doelgroep, de aanpak en de uitkomsten van de jeugdhulp. Deze gegevens kunnen benut worden voor het evalueren en bijstellen van de jeugdhulp, op het niveau van de individuele professional, het team en de organisatie, en op landelijk niveau.

XONAR verzamelt informatie over bijvoorbeeld de problematiek waar onze cliënten mee kampen, welke hulp cliënten krijgen en de resultaten die na de behandeling of begeleiding bereikt zijn. Door die informatie samen te voegen in de Lerende Databank Jeugd ontstaat de mogelijkheid om resultaten op XONAR niveau, teams en interventies met elkaar te vergelijken. Door die resultaten met elkaar te bespreken, leren we als jeugdzorgorganisaties van elkaar en weten we hoe we de hulp samen kunnen verbeteren.