Sluit deze website

NJI

Lees hier meer over onze samenwerking met het NJI.

Het Nederlands Jeugdinstituut is een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. XONAR heeft contact met het NJI over bijvoorbeeld de monitoring van de outcome gegevens, het gebruik van de CAP-J (een manier van classificeren van jeugdproblemen) en de richtlijnen jeugdhulp.

Recent heeft het NJI ook een artikel gepubliceerd waar XONAR deel uit maakte van de onderzoeksgroep.