Sluit deze website
22-06-2021

Het dialoogmodel gebruiken bij kinderen met autisme

Gedragswetenschapper Joyce van Roekel over het dialoogmodel gebruiken bij kinderen met autisme.

Auteur: Joyce van Roekel, gedragswetenschapper autisme XONAR

Naar aanleiding van ervaringen over het dialoogmodel binnen verschillende afdelingen binnen XONAR, heeft ook het autisme cluster de 1e cursusochtend over het dialoogmodel door Giel Vaessen gevolgd. Giel heeft een mooie ZOOM presentatie gemaakt over de achtergrond, theorieën en het gebruik van het dialoogmodel bij kinderen met autisme.

Het Dialoogmodel is een methode gericht op het bevorderen van afstemming, overeenstemming en samenwerking tussen hulpvragers/opvoeders en hulpverleners. De methode is in de jeugd-ggz ontwikkeld in 2000 door Westermann en Maurer. Gebruik van gewone taal en visualisatie vanuit een dialogische attitude kenmerken de methode. De methode versterkt wederzijds vertrouwen als basis voor een effectieve hulpverlening. De opvoeders voelen zich beter gehoord, gezien en erkend. Dit zijn een aantal redenen dat ook het autisme cluster graag met deze methodiek wilt werken.

De kern uit het dialoogmodel
Gedrag is een spierreactie wat je waarneemt, ten gevolge van hoe jij de relatie met de ander ervaart, hoe je je voelt, wat je denkt en hoe je lichamelijk functioneert naar aanleiding van de gebeurtenis uit de omgeving. Dit is ook terug te zien op de 1e afbeelding.

Aan de hand van het dialoogmodel gaan jeugdzorgwerkers en ambulant werkers op de verschillende domeinen (lichaam, emotie, relatie, omgeving en gedrag) observeren en in kaart brengen. Het dialoogmodel wordt middels een gesprek samen met opvoeders, jeugdzorgwerkers, ambulant werkers en gedragsdeskundige ingevuld en bevindingen besproken. Uiteindelijk is het doel om samen afspraken en doelen te maken waar aan gewerkt gaat worden.

Het belangrijkste aan het gebruik van het dialoogmodel vind ik dat het helpt met een gedeelde sterkte - zwakte analyse en een gedeelde en eenduidige empowerment aanpak samen met het team, maar vooral samen met opvoeders en jongere. Als afsluiting een mooie uitspraak van Giel, die elke hulpverlener moet uitdragen om opvoeders in hun kracht te zetten.