Sluit deze website
04-05-2021

Op afstand hulpverlenen

Gedragswetenschapper Michelle Crombach over op afstand hulpverlenen.

Auteur: Michelle Crombach, gedragswetenschapper binnen XONAR

2020 is voor iedereen een jaar geweest waarin intermenselijk contact beperkt is geweest. In het ‘normale’ dagelijkse leven zijn we minder mensen gaan zien, contacten met vrienden en familie zijn op een laag pitje komen te staan. Maar voor de kwetsbare, hulp- en steunbehoeftige mensen is de keuze om face-to-face contact te beperken tot een minimum, niet zo eenvoudig te maken. Het gaat hierbij niet om gezellig en leuk samenzijn met een ander, maar om noodzakelijk contact met een hulpverlener of mantelzorger, om te kunnen voorzien in een antwoord op hun hulpvraag.

Binnen XONAR is dit vanaf het begin van de Corona periode een onderwerp geweest dat veel aandacht heeft gekregen. Onze doelgroep bestaat immers uit kwetsbare gezinnen die hulp ontvangen vanuit de jeugdzorg. Professionals proberen zoveel mogelijk contact in levenden lijve te houden met ouders, kinderen en jongeren. Ook tijdens de lockdown is dat mogelijk, maar helaas niet altijd.

Online zorg op afstand is een noodzakelijke en waardevolle uitbreiding van het repertoire van professionals. Dit geldt voor het contact met ouders en kinderen, maar ook in het contact met collega's. Voor online hulpverlening heb je andere vaardigheden nodig dan bij hulpverlening in levenden lijve. Het is lastiger om kinderen en ouders betrokken te houden, wat kan zorgen voor hogere uitval. En doordat je het face-to-face contact mist, is de hulp mogelijk minder effectief. Tegelijkertijd kan online contact voor sommige ouders, kinderen en jongeren een heel prettige en laagdrempelige hulpvorm zijn (NJI, 2020).

Dit digitaal hulpverlenen is onderdeel van eHealth. eHealth is de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren. Door de Corona pandemie is deze vorm van hulpverlening gegroeid, en hebben we op grote schaal in de praktijk kunnen ontdekken wat werkt, en wat niet. Iets waar we ook na de Coronacrisis de vruchten van kunnen blijven plukken, want ook dan zal eHealth niet meer weg te denken zijn in de hulpverlening.

De ontwikkeling van eHealth binnen XONAR
Bij XONAR maken we gebruik van digitale mogelijkheden die aansluiten bij de behoeften van onze cliënten. Hiermee verbeteren we onze hulpverlening en maken die beter toegankelijk. De eHealth professional maakt dit mede mogelijk; diegene brengt binnen het primaire proces van XONAR de behoeften van medewerkers en cliënten in kaart om met passende oplossingen te komen op het vlak van eHealth en digi-vaardigheden. Daarvoor is een nauwe verbinding van de eHealth professional met het primaire proces belangrijk evenals kennis van externe ontwikkelingen en het ophalen van ervaringen en ideeën in andere organisaties.

XONAR implementeert eHealth in het hulpverleningsproces op verschillende niveaus: e-Public Health, dat zich op de voorkant richt en bestaat uit voorlichting en preventie; eHealth primair proces, gericht op het daadwerkelijke hulpverleningsproces; en eHealth ondersteuning, gericht op o.a. de kwaliteitsborging, eLearning en het ICT landschap.

Door de coronamaatregelen zijn we binnen XONAR zeer voortvarend van start gegaan met het gebruik van digitale middelen binnen onze hulpverlening. Daar zijn we erg trots op! De ervaring leert dat er behoefte is aan een systeem dat verder kan ondersteunen in digitale hulpverlening dan applicaties als Whatsapp of Zoom. In het voorjaar/ zomer 2020 is daarom een pilot gestart rondom de applicatie Karify, een eHealth platform en cliëntenportaal dat hulpverleners en cliënten verbindt via interventies, veilige communicatie, informatie-uitwisseling en online inzage. Cliënten krijgen in Karify de beschikking over hun eigen persoonlijke omgeving.

Een applicatie als Karify biedt hulpverleners en cliënten veel mogelijkheden. Zo is er online interactie met cliënten mogelijk, door middel van chatten en videobellen. Daarnaast kunnen bijlages gedeeld worden en kan er door zowel hulpverlener als cliënt feedback gegeven worden bij opdrachten. Onderdeel van de applicatie is ook een online bibliotheek, die gevuld kan worden met  video’s en bestanden voor cliënten, afgestemd op zijn of haar hulpvraag. Voor cliënten is het daarnaast zeer waardevol dat zij gebruik kunnen maken van online hulpprogramma’s en tools voor blended care. Er zijn bestaande evidence based hulpprogramma’s te vinden in de app rondom bepaalde thema’s. Ook zijn er online tools beschikbaar zoals een dagboek of een stemmingsmeter.

Omdat deze eHealth vorm veelzijdig is, kan er nóg meer maatwerk aangeboden worden op een efficiëntere en doelgerichtere manier. De verschillende tools (audio, video-materiaal) zorgen ervoor dat iedereen op zijn of haar manier kan leren, op zijn of haar tempo. En dát is natuurlijk het maatwerk voor de cliënt waar we binnen de hulpverlening altijd naar streven.